4.3.4 Planowanie

Harmonogram backupu zawiera czas i częstotliwość wykonywania backupów. Każdy harmonogram zawiera następujące parametry:
 • Retention: okres retention przechowywania danych;
 • Schedule: data i częstotliwość backupów;
 • Compression: typ kompresji (Better (Lepsza), Maximum (Maksymalna), Minimum (Minimalna), None (Brak), Normal (Normalna));
 • Deferring: maksymalna ilość czasu na wykonanie pełnego backupu: jeśli jest ustawione "none", backup będzie wykonany do końca bez jakiejkolwiek przerwy, jeśli zaprogramowany czas zostanie przekroczony, backup będzie zawieszony i jego wykonanie będzie wznowione w następnym zaplanowanym backupie;
 • Enable: włączanie lub wyłączanie harmonogramu;
 • Priority: określa priorytet jaki chcesz przypisać, w przypadku kilku harmonogramów przypisanych do zadania (Job);
Żeby zobaczyć harmonogram zadania postępuj zgodnie z instrukcją:
 • Z listy "Select Action", znajdującej się po prawej stronie zadania wybierz opcję "View / Add Schedule".

 • Otworzy się okno "View / Add Schedule".

 • Pojawi się lista harmonogramów powiązanych z zadaniem.
 • Harmonogram może być skonfigurowany poprzez wybranie dni (tygodniowo i miesięcznie) i czasu, klikając kolumnę "Schedule".  (w przykładzie powyżej ustawiliśmy harmonogram na godzinę 12:00 w każdą niedzielę, środę, piątek i sobotę)
 • Wprowadź zmiany do harmonogramu i naciśnij przycisk "Save".
Aby stworzyć nowy harmonogram kliknij przycisk "Add Schedule",

w celu usunięcia już istniejącego harmonogramu użyj ikony "Delete Schedule".