Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 

4.4.2 Edytuj Zadanie

Aby edytować zadanie postępuj zgodnie z instrukcją:
  • Z listy "Select Action" znajdującej się po prawej stronie zadania, wybierz opcję "Edit Job".

  • Otworzy się okno "Edit Job".

  • Dokonaj stosownych zmian i zatwierdź je klikając "Save".