BACKUP > Backup > 5 - Bare-Metal Restore > EVault > Odzyskanie danych za pomocą Bare-Metal na serwerze Cloud z VMware

5.5.2 Odzyskanie danych za pomocą Bare-Metal na serwerze Cloud z VMware

Wykonanie Bare Metal Restore na serwerze Cloud z VMware

 • Pobierz plik System-Restore.iso.
 • Wgraj obraz na dysk wirtualny swojego serwera Cloud.
 • Nawiąż połączenie VPN z FortiClient SSLVPN.
 • Połącz się z serwerem Cloud za pomocą  klienta VMware vSphere.
 • Otworzy się poniższa strona.

 • Wybierz zakładkę "Virtual Machines" a następnie zaznacz serwer Cloud i wybierz prawym klawiszem myszy opcję "Open Console",

 • otworzy się poniższe okno.

 • Zrestartuj serwer z poziomu panelu administracyjnego, kliknij w nowe okno i szybko naciśnij kilkakrotnie przycisk "Esc".
 • W ten sposób otrzymasz dostęp do "Boot Menu",

 • za pomocą strzałek wybierz "CD-ROM Drive", potwierdź klkając "Enter".

 • po pokazaniu się okna "EVault System Restore" należy ustawić czas oraz język klawiatury,

 • kliknij w "Next >" otworzy się strona z warunkami licencji. Akceptujesz klikając "Next >".

 • Wybierz pierwszą opcję "Restore My System",

 • potwierdź poprzez klikając w "Next >".

 • Kliknij w przycisk "Restore Settings".

 • Wybierz serwer Cloud podłączony do sieci publicznej

 • wybierz "Properties".

 • Wybierz "Use the following IP Address" i wpisz dane serwera Cloud. Potwierdź przyciskiem "Apply".

 • gdy zostaniesz przeniesiony ponownie na tę stronę, wprowadź wartości w pole "Vault" (zobacz instrukcję). Potwierdź przyciskiem "Next >".

 • Wybierz serwer Cloud, na którym chcesz skorzystać z Bare Metal. Potwierdź klikając  "Next >".

 • Wybierz nazwę "BareMetal". Potwierdź klikając w "Next >".

 •  Wybierz datę, z której chcesz przywrócić dane. Potwierdź klikając w "Next >".

 • Przeciągnij wolumin ze źródła (backup) do miejsca docelowego (Cloud Serwer).

 • Po wyświetleniu poniższego okna należy wybrać "Format".

 • Po zakończeniu konfiguracji, potwierdź klikając "Next >".

 • Potwierdź operację klikając "Click here to confirm the restore plan" (dół) i kliknij "Next >".

 • W tym momencie rozpocznie się proces odzyskiwania.

 • Po zakończeniu kliknij "Next >".

 • Kliknij "Next >".

 • Kliknij "Next >".

 • Poczekaj aż system sprawdzi zgodność sprzętu

 • Kliknij w "Close" by zakończyć proces odzyskiwania.
Po zakończeniu odzyskiwania danych zrestartuj serwer Cloud.