4.7 Usunięcie Zadania

Operacja usuwania zadania jest taka sama dla wszystkich typów zadań (Local System - UNC Files - NFS Files).
Aby usunąć zadanie postępuj zgodnie z instrukcją:
  • Z listy "Select Action" znajdującej się po prawej stronie, wybierz "Delete Job".

  • otworzy się okno "Delete Job".

  • Kliknij "Delete" aby usunąć zadanie.