Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
BACKUP > Backup > 2 - Konto Backup > Ceny pakietów

2.1.1.1 Ceny pakietów

Wybierając plan taryfowy, możesz określić jak ma zachować się system w przypadku przekroczenia limitu zasobów. Opcja ta jest dostępna podczas tworzenia konta z planem taryfowym i można ją edytować w dowolnym momencie: nawet w przypadku zmiany z opcji Pay-per-Use na plan taryfowy, wyboru innego planu a nawet w przypadku tego samego planu taryfowego.
 

Są dostępne trzy opcje:
 • Dodatkowe zasoby zostaną przeliczone zgodnie z planem rozliczeniowym Pay-per-Use
  System przeliczy dodatkowe zasoby zgodnie z planem rozliczeniowym Pay-per-Use.
 • Konto Backup zostanie automatycznie przeniesione na wyższy plan taryfowy
  Opcja ta powoduje, że automatyczne odnowienie (bazując na środkach konta arubacloud.pl) przełączy konto na wyższy plan taryfowy bez konieczności dokonywania odnowienia przez użytkownika.
 • Konto Backup i wszystkie dane z nim powiązane zostaną wyłączone
  System wyłączy konto Backup, zawieszając wszystkie zadania. W tym momencie zawsze można dokonać manualnego odnowienia.

Wyczerpywanie się środków z pakietem Cloud Backup 50000

Jeśli wybrałeś plan taryfowy Cloud Backup 50000,
 

to wtedy dostępne są dwie opcje:
 • Dodatkowe zasoby zostaną przeliczone zgodnie z planem rozliczeniowym Pay-per-Use
  System przeliczy dodatkowe zasoby zgodnie z planem rozliczeniowym Pay-per-Use.
 • Konto Backup i wszystkie dane z nim powiązane zostaną wyłączone
  System wyłączy konto Backup, zawieszając wszystkie zadania z nim związane. W tym momencie zawsze można dokonać manualnego odnowienia.