Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 

4.3.4.1 Konfiguracja czasu

  UWAGA: czas ustawiony dla zadań, z panelu zarządzania usługą backup jest powiązany z serwerem, na którym zainstalowany jest klient backupu.
Podczas tworzenia zadania (Job) lub dokonywania zmian istnieje możliwość konfigurowania czasu wykonywania backupu. Panel zarządzania usługą backupu używa 12-godzinnego formatu czasu (A.M./P.M.). Domyślnie czas wykonywania operacji jest ustawiony na 12:00 A.M. (czyli północ w formacie 24-godzinnym). Poniżej znajduje się tabela porównująca godziny w formacie 12-godzinnym i 24-godzinnym.
 
Format 24-godzinny Format 12-godzinny  
00:00 12:00 A.M. A.M.
ante meridiem
00:01 12:01 A.M.
00:59 12:59 A.M.
01:00 1 A.M.
09:00 9 A.M.
10:00 10 A.M.
11:00 11 A.M.
11:59 11:59 A.M.
12:00 12:00 P.M. P.M.
post meridiem
12:01 12:01 P.M.
12:59 12:59 P.M.
13:00 1 P.M.
21:00 9 P.M.
22:00 10 P.M.
23:00 11 P.M.
23:59 11:59 P.M.