BACKUP > Backup > 5 - Bare-Metal Restore > EVault > Odczytanie parametrów Bare-Metal potrzebnych do przywrócenia danych

5.5.1 Odczytanie parametrów Bare-Metal potrzebnych do przywrócenia danych

 UWAGA: przypominamy, że odczytanie danych  jest możliwe tylko jeśli  NIE zmienileś hasła w Panelu Administracyjnym.
Podczas procesu odzyskiwania kopii zapasowej Bare Metal, należy wprowadzić następujące parametry:
 • Vault IP - adres IP miejsca na które mają być odzyskane dane z Bare Metal;
 • Account - konto Panelu administracyjnego;
 • Username - użytkownik Panelu administracyjnego;
 • Password - hasło do konta;


Aby uzyskać dane dostępowe należy postępować w następujący sposób:
 • zaloguj się do Panelu Administracyjnego.
 • wybierz sekcję "Policies".

 • Z listy "Actions" znajdującej się po lewej stronie wybierz "Create Policy".

 • Przejdź do zakładki "Vaults".

 • Wyświetli się okno"Available Site Vault Profiles" z następującymi informacjami:
 • Name: nazwa użytkownika dla "Account" oraz "Username";
 • Network address: adres IP dodawany do pola "Vault IP";

Po odczytaniu danych zamknij zakładkę "Vaults" bez zapisywania zmian, za pomocą przycisku "Cancel".