BACKUP > Backup > 5 - Bare-Metal Restore > EVault > Odzyskanie danych za pomocą Bare-Metal na serwerze Cloud z Hyper-V

5.5.3 Odzyskanie danych za pomocą Bare-Metal na serwerze Cloud z Hyper-V

Wykonanie Bare Metal Restore na serwerze Cloud z Hyper-V

 • Pobierz plik System-Restore.iso.

 • Wgraj obraz na dysk wirtualny swojego serwera Cloud.
 • Nawiąż połączenie z serwerem Cloud za pomocą Konsoli odzyskiwania.
 • Z poziomu konsoli odzyskiwania zrestartuj serwer i naciśnij F8 aby wyłączyć ładowanie systemu i wgrać zawartość wirtualnego dysku.
 • Po restarcie z dysku uzyskasz dostęp do strony "EVault System Restore"  gdzie musisz określić czas i język klawiatury.

 • Wybierz zakładkę "Virtual Machines" następnie wybierz serwer Cloud i prawym przyciskiem myszy opcję "Open Console",

 • pojawi się okno podobne do poniższego.

 • Otwórz Panel kontrolny i zrestartuj serwer Cloud, kliknij na nowym oknie i kiedy zmieni ono swój rozmiar naciśnij "Esc".
 • Uzyskasz dostęp do "Boot Menu",

 • używając strzałek na klawiaturze przejdź do opcji "CD-ROM Drive" i naciśnij "Enter".

 • Po uzyskaniu dostępu do strony "EVault System Restore" będziesz musiał określić czas i język klawiatury,

 • po kliknięciu "Next >" otworzy się strona, która zapyta o akceptację regulaminu. Akceptujemy go i klikamy "Next >".

 • Wybierz pierwszą opcję "Restore My System",

 • potwierdź klikając "Next >".

 • Kliknij w przycisk "Restore Settings".

 • Wybierz serwer Cloud podłączony do sieci publicznej,

 • i wciśnij przycisk "Properties".

 • Wybierz "Use the following IP Address" i wprowadź dane serwera Cloud. Potwierdź je klikając "Apply".

 • gdy zostaniesz przeniesiony ponownie na tę stronę, wprowadź wartości w pole"Vault" (zobacz instrukcję). Potwierdź klikając "Next >".


 • Wybierz serwer Cloud, na który chcesz przywrócić Bare Metal. Potwierdź klikając "Next >".

 • Wybierz nazwę zadania "BareMetal". Potwierdź klikając "Next >".

 • Wybierz datę, z której chcesz przywrócić dane. Potwierdź klikając "Next >".


 • Przeciągnij wolumin ze źródła (backup) do miejsca docelowego (Cloud Serwer).


 • Poprzez pozostawienie woluminu źródłowego na woluminie docelowym, musisz wybrać tryb odzyskiwania: wybierz "Format".

 • Po zakończeniu konfigurowania, potwierdź klikając "Next >".

 • potwierdź operację poprzez kliknięcie przycisku "Click here to confirm the restore plan" a później kliknij "Next >".

 • Rozpocznie się proces odzyskiwania.

 • po zakończeniu klikamy "Next >".

 • Kliknij "Next >".

 • Kliknij "Next >".

 • Poczekaj aż system dopasuje sprzęt między Bare Metal a docelowym serwerem Cloud.

 • Kliknij "Close" aby zakończyć proces odzyskiwania Bare Metal.
Po zakończeniu odzyskiwania Bare Metal zrestartuj serwer Cloud.