BACKUP > Backup > 2 - Konto Backup > Utworzenie Backup Account

2.1 Utworzenie Backup Account

Użytkownicy mogą utworzyć jedno lub więcej Kont Backup w celu korzystania z usługi Cloud Backup. Aby stworzyć Konto Backup, przejdź do Panelu Kontrolnego usługi Cloud Backup używając danych logowania, a następnie postępuj zgodniez poniższymi krokami:
 • wybierz opcję "CLOUD Backup" z menu na górze ekreanu,

 • kliknij w "Konto Backup" pod "Usługi" w menu po lewej stronie,

 • przejdziesz do sekcji "Zarządzaj Kontem Cloud Backup",

 • kliknij przycisk "Dodaj Nowe Konto",

 • otowrzy się strona jak poniżej,

 • tutaj trzeba będzie wybrać:
 • Szczegóły Konta
  Każde Konto Backup musi mieć "Nazwę Konta" i "Hasło". Dostęp do usługi Cloud Backup jest tylko możliwy poprzez wykorzystanie tych danych.
 • Region
  Do każdego Konta Backup, które stworzysz musisz przypisać "Region", obszar geograficzny gdzie będą przechowywane/zapisywane informacje o usłudze Clud Backup. Ten parametr nie może być już zmieniony po utworzeniu Konta Backup.
 • Plan taryfowy
  Kiedy utworzysz Konto Backup, musisz określić plan taryfowy jaki życzusz sobie używać, w celu obliczania kosztów usługi Cloud Backup. Są dwa typy planów taryfowych: plan na podstawie zużycia lub plan pakietowy. Możesz zmenić rodzaj planu w dowolnym momencie.
Po wypełnieniu wszystkich informacji należy kliknąć przycisk "Utwórz Konto",a następnie potwierdzić przyciskiem "OK" w oknie które się pojawi.Po zakończeniu procesu będzie można otworzyć stronę jak poniżej,która przypomina, że pierwszym krokiem do korzystania z usługi jest zainstalowanie Backup Agent na serwerach, które chcesz podłączyć.

Po utworzeniu, Konto Backup będzie widoczne w sekcji "Konto Backup" skąd będzie można nim zarządzać.