4.4.1 Uruchom Zadanie

Istnieje możliwość uruchomienia nowo utworzonego zadania (Job) bez względu na skonfigurowany harmonogram.
Aby uruchomić zadanie manualnie postępuj zgodnie z instrukcją:
  • Z listy "Select Action" znajdującej się po prawej stronie zadania, wybierz opcję "Run Job".

  • Otworzy się okno "Run Job".

  • Kliknij na "Start Backup" aby uruchomić zadanie.
  • Rozpocznie się operacja backupu powiązana z tym zadaniem i szczegóły zadania będą wyświetlane w oknie "Process Details".Czas wykonania operacji jest zależny od ilości danych. Po wykonaniu backupu status zadania "Last Backup Status" zmieni się z "Never Run",na "Completed" i zobaczysz datę i czas backupu w kolumnie "Last Run".