4.4 Tworzenie Zadania

Tworzenie zadania (Job) na serwerze Windows

Postępuj zgodnie z instrukcją:
 • Idź do panelu zarządzania usługą backup.
 • Wybierz sekcję "Computers".

 • Kliknij serwer, dla którego chcesz dodać zadanie.
 • Otworzy się strona podobna do poniższej.

 • Z listy "Select Job Task", która znajduje się po prawej wybierz "Create New Local System Job",

 • Otworzy się okno "Create New Job".

 • W "Encryption Settings" wybierz "None".
   
   UWAGA: należy wybrać, aby korzystać z szyfrowanej usługi, dla hasła do backupu sugerujemy korzystanie ze znaków alfanumerycznych oraz znaków specjalnych  !&%/=?^#_-.,;:<>@
 • Wprowadź nazwę (Enter) oraz opis (Description).
 • W oknie zatytułowanym "Select files and Folders for Backup" wybierz pliki i/lub katalogi ze ścieżki "C:\", dla których chcesz utworzyć backup i zatwierdź je korzystając z przycisku "Include".
 • Wybrane pliki i/lub foldery wyświetlą się w sekcji "Backup Set" po prawej stronie.

  • W przypadku plików, jedyną dostępną opcją jest usuwanie uch używając ikony "Delete".
  • W przypadku katalogów możesz określić ustawienia:
   • Folder Filter: pozwala na określenie jednej lub kilku nazw (nawet częściwoych nazw) dla dołączonych katalogów;
   • Files Filter: pozwala na dołączenie określonych plików poprzez wprowadzenie nazwy (nawet częściowej) lub rozszerzenia;
   • Recursive: jeśli aktywne, dołącza wszystkie istniejące pliki i katalogi;
   Operacja musi być powtórzona dla każdego wybranego katalogu i potwierdzamy ją po kolei ikoną "Cancel Edit".

   Możesz potwierdzić ustawienia dla wszystkich katalogów klikając na "Apply Now".
 • Zadanie jest gotowe do zapisania.

 • Kliknij "Create Job" aby zakończyć operację.
 • Otworzy się okno "View / Add Schedule", w którym możesz zapisać ustawienia harmonogramu. Możliwe jest potwierdzenie prekonfigurowanych ustawień lub ich zmiana.

Po stworzeniu zadania system je uruchomi, zgodnie z ustawieniami harmonogramu.

Tworzenie zadania (Job) na serwerze Linux

Postępuj zgodnie z instrukcją:
 • Idź do panelu zarządzania usługą backup.
 • Wybierz sekcję "Computers".

 • Kliknij serwer, dla którego chcesz dodać zadanie.
 • Otworzy się strona podobna do poniższej.

 • Z listy "Select Job Task", która znajduje się po prawej wybierz "Create New Local System Job",

 • Otworzy się okno "Create New Job".

 • W "Encryption Settings" wybierz "None".

 • Wprowadź nazwę (Enter) oraz opis (Description).
 • W oknie zatytułowanym "Select files and Folders for Backup" wybierz pliki i/lub z "/", dla których chcesz utworzyć backup i zatwierdź je korzystając z przycisku "Include".
 • Wybrane pliki i/lub foldery wyświetlą się w sekcji "Backup Set" po prawej stronie.

  • W przypadku plików, jedyną dostępną opcją jest usuwanie uch używając ikony "Delete".
  • W przypadku katalogów możesz określić ustawienia:
   • Folder Filter: pozwala na określenie jednej lub kilku nazw (nawet częściwoych nazw) dla dołączonych katalogów;
   • Files Filter: pozwala na dołączenie określonych plików poprzez wprowadzenie nazwy (nawet częściowej) lub rozszerzenia;
   • Recursive: jeśli aktywne, dołącza wszystkie istniejące pliki i katalogi;
   Operacja musi być powtórzona dla każdego wybranego katalogu i potwierdzamy ją po kolei ikoną "Cancel Edit".

   Możesz potwierdzić ustawienia dla wszystkich katalogów klikając na "Apply Now".
 • Zadanie jest gotowe do zapisania.

 • Kliknij "Create Job" aby zakończyć operację.
 • Otworzy się okno "View / Add Schedule", w którym możesz zapisać ustawienia harmonogramu. Możliwe jest potwierdzenie prekonfigurowanych ustawień lub ich zmiana.

Po stworzeniu zadania system je uruchomi, zgodnie z ustawieniami harmonogramu.