BACKUP > Backup > 4 - Panel zarządzania usługą Backup > EVault > Przywracanie danych z innego serwera

4.6.1 Przywracanie danych z innego serwera

Panel zarządzania usługą Backupu pozwala na przywrócenie zadania (Job) na inny serwer z serwera oryginalnego: jednakże serwer musi mieć zainstalowanego klienta Backupu i musi on być poprawnie skonfigurowany (status = OK).

Aby przywrócić zadanie na inny serwer postępuj zgodnie z instrukcją:
  • Wybierz serwer, na który chcesz przywrócić zadanie,
  • z listy "Select Job Task" znajdującej się po prawej, wybierz "Restore from Another Computer",

  • otworzy się okno "Restore From Another Computer",

  • wybierz swoje konto (Vaults), serwer (Computers), na którym znajduje się zadania i samo zadanie (Jobs),
  • potwierdź klikając "Okay",
  • otworzy się okno "Restore ServerName -> JobName",

  • postępuj tak jak przy standardowego przywracania.
 
  Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji skontaktuj się z naszymi ekspertami.