Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
BACKUP > Backup > 2 - Konto Backup > Edycja Konta Backup

2.2 Edycja Konta Backup

Możliwe jest wprowadzenie następujących zmian do Kont Backup, w dowolnym momencie: Aby przejść do edycji konta, należy wejść: "Panel Kontrolny" -> "CLOUD Backup".

Następnie przejdziesz do strony z listą Twoich Kont Backupu.Aby wprowadzić zmiany do Konta Backup, należy przejść do szczegółów konta używając przycisku "Zarządzaj" znajdującego się po prawej stronie przy każdym z kont.Otworzy się strona ze szczegółami konta, jak poniżej.