Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 

10.4 IPv6

Maksymalny limit jednocześnie posiadanych adresów IPv6 wynosi 16. Aby usunąć ten limit, proszę skontaktować się z biurem obsługi klienta.
 
IPv6 jest nowym typem protokołu internetowego, stworzonym w celu uzupełnienia ograniczenia liczby adresów IPv4.

Ciągły wzrost liczby urządzeń podłączonych do internetu (PC, laptopy, smartfony, tablety, SmartTV, VoIP, urządzenia inteligentnego sterowania domem, ...) powoduje wyczerpanie dostępnych publicznych adresów IP. Ostatnia dystrybucja bloków IPv4 do 5 RIR (Regional Internet Registry - organizacje zajmujące się alokacją zasobów internetowych w danym obszarze geograficznym) miała miejsce 3 Lutego 2011.
 
  IPv4 IPv6
bit 32 bit 128 bit
format 4 grup złożonych z 3 decymalnych liczb
oddzielonych kropką
8 grup złożonych z 4 liczb (2 heksadecymalnych)
oddzielonych dwukropkiem
  62.149.188.210 2001:0db8:85a3:0000:1319:8a2e:0370:7344
  28 . 28 . 28 . 28 2828 : 2828 : 2828 : 2828 : 2828 : 2828 : 2828 : 2828
  28 w systemie decymalnym = 256
Liczba pomiędzy 0 i 255
28 w systemie heksadecymalnym = ff
liczba pomiędzy 00 i ff
n. IP adres 28x28x28x28 216x216x216x216x216x216x216x216
  232 w przybliżeniu 4,3x109 2128 = 1632 w przybliżeniu 3,4x1038
  4,3 miliardów
4.300.000.000
340 sekstylionów
340.000.000.000.000.000.000
.000 000.000.000.000.000
Miliard nowych adresów zapewnionych przez IPv6 pozwala użytkownikom na posiadanie nie jednego, a całych bloków adresów IP mieszczących się w zakresie 64 bitowej przestrzeni adresowej (około 1.8x108, czyli 18 miliardów miliardów kombinacji). Przydzielanie unikatowych adresów do każdego urządzenia powoduje, że NAT (Network Address Translation) staje się niepotrzebny.

Kolejną zaletą jest bezpieczeństwo: IPv6 zawiera technologię IPsec (Internet Protocol Security), która jest opcjonalna dla IPv4.
Zasady pisowni adresów IPv6:
 • używaj jedynie małych liter
 • kaźda czteroznakowa grupa zer może być zredukowana do jednego zera
  2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7344 = 2001:0db8:85a3:0:0:8a2e:0370:7344
 • sekwencja dwóch lub więcej grup zer może być zredukowana do ::
  2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7344 = 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7344
 • IPv6 może zawierać tylko jeden : zatem ten adres nie jest prawidłowy 2001::85a3::0370:7344
 • nie jest konieczne pisanie pierwszych zer w każdym bloku
  2001:0db8:85a3:70aa:0101:1000:8a2e:0370:7344 = 2001:db8:85a3:70aa:101:1000:8a2e:370:7344
 • ostatnie 32 bity mogą być zapisane w formacie decymalnym, na przykład
  2001:0db8 : 85a3:0000 : 0000:8a2e : 0370:7344
    32 bit
  0370 = 03 i 70 w systemie heksadecymalnym = 3 i 112 w systemie decymalnym
  7344 = 73 i 44 w systemie heksadecymalnym = 115 i 68 w systemie decymalnym

  zatem

  2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7344 = 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:3.112.115.68
Nasza infrastruktura Cloud korzysta z mechanizmu podwójnego stosu w celu zarządzania fazą przejścia z IPv4 do IPv6, co zapewnia pełną kompatybilność obu protokołów.
Konwersja adresu IPv4 do adresu IPv6 polega na przedstawieniu formatu dziesiętnego IPv4 w formacie heksadecymalnym IPv6.

Jeśli Twój Ipv4 to na przykład 62.149.188.210, należy przekonwertować 4 grupy decymalne w grupy heksadecymalne:
62 w systemie decymalnym = 3e w systemie heksadecymalnym
149 w systemie decymalnym = 95 w systemie heksadecymalnym
188 w systemie decymalnym = bc w systemie heksadecymalnym
210 w systemie decymalnym = d2 w systemie heksadecymalnym

Zatem adres 62.149.188.210 może być przedstawiony jako 3e95:bcd2 a więc

62.149.188.210 = 0000:0000:0000:0000:0000:ffff:3e95:bcd2 = ::ffff:3e95:bcd2