COMPUTING > Serwery Cloud > Opis szablonów > AL90-001 - AlmaLinux OS 9.x 64bit

AL90-001 - AlmaLinux OS 9.x 64bit Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Smart

Charakterystyka

Jest to nadal wspierana przez społeczność, bezpłatna, stabilna dystrybucja Linux o otwartym kodzie źródłowym, z regularnymi wydaniami, które są objęte długoterminowym wsparciem. AlmaLinuxOS jest w pełni kompatybilny z RHEL® oraz z CentOS pre-Stream.
AlmaLinux OS jest systemem operacyjnym opracowanym dla serwerów klasy enterprise. Jest to stabilna dystrybucja Linux z regularnymi aktualizacjami, które są objęte długoterminowym wsparciem. System jest odpowiedni dla krytycznego obciążenia każdego rodzaju. Sieć jest zarządzana za pomocą Network Manager i potężnego narzędzia wiersza poleceń „nmcli”.

Fail2ban jest dostępny we wszystkich szablonach AlmaLinux. Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku.

Dostęp

Dostęp administracyjny jest możliwy poprzez SSH, za pomocą użytkownika root i hasła ustawionego w czasie instalacji.

Konfiguracja

Ten szablon to podstawowa instalacja systemu AlmaLinux OS, odpowiednia do wszystkich zastosowań i nie zawiera żadnych specjalnych dostosowań.

Na serwerze zainstalowany jest fail2ban, który chroni przed atakami brute-force na porcie 22.

Szablon posiada otwarte następujące porty:
22 TCP

Wersja szablonu

1.0

Wykaz zmian

-