COMPUTING > Serwery Cloud > Opis szablonów > Ubuntu 22.04 LTS 64bit - MinIO

Ubuntu 22.04 LTS 64bit - MinIO Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Smart

Charakterystyka

Ten szablon jest oparty na dystrybucji Ubuntu 22.04 LTS i integruje oprogramowanie MinIO jako natywne oprogramowanie binarne na poziomie usług. MinIO oferuje możliwość przechowywania obiektowego i jest kompatybilne z protokołem S3. MinIO jest w 100% open source i jest udostępniane na licencji GNU AGPL v3. Konfiguracja użytkowników, uprawnień, zasobników oraz zarządzanie nimi odbywa się za pośrednictwem interfejsu przeglądarkowego.

Fail2ban jest dostępny na tym szablonie. Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku.

Dostęp

Interfejs MinIO jest dostępny poprzez przeglądarkę pod adresem IP serwera: https://IPSERWERA:9100.
Korzystając z kompatybilnego protokołu S3, możliwe jest połączenie z usługą S3 Storage pod adresem http://IPSERWERA:9000.
Przykładowo: jeśli adres IP serwera to 1.2.3.4, logowanie będzie możliwe poprzez przeglądarkę po wpisaniu adresu http://1.2.3.4:9100/
Logowanie jest możliwe zarówno przez interfejs www, jak i za pomocą złącza S3 przy użyciu nazwy użytkownika root i hasła nadanego podczas instalacji.
Wprowadzony certyfikat jest generowany podczas konfigurowania maszyny wirtualnej i jest samopodpisany.
Dalsze wskazówki dotyczące konfigurowania certyfikatów osobistych oraz innych opcji można znaleźć w oficjalnej dokumentacji na stronie:
https://docs.min.io/minio/baremetal/reference/minio-server/minio-server.html

Konfiguracja

Fail2ban jest zainstalowany na tym szablonie w celu ochrony przed atakami brute force. Parametry:
  • Powtórzenia: 5
  • Czas Wyszukania 60min
  • Czas Zbanowania 60min
Szablon posiada otwarte następujące porty na UFW Firewall:
  • 22 TCP
  • 443 TCP
  • 9000 TCP [S3 service]
  • 9100 TCP [Web Console]

Wersja szablonu

1.0

Wykaz zmian

-