COMPUTING > Serwery Cloud > Opis szablonów > AVL-005 - Ubuntu Server 20.04 Virtual Desktop 64bit

AVL-005 - Ubuntu Server 20.04 Virtual Desktop 64bit Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Smart

Charakterystyka

Obraz zawiera instalację Ubuntu 20.04, skonfigurowaną pod wykorzystanie jako wirtualny pulpit PC z dostępem do interfejsu graficznego poprzez RDP.

Fail2ban jest dostępny na tym szablonie. Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku.

Dostęp

Dostęp poprzez SSH za pomocą nazwy użytkownika root oraz ustawionego hasła do serwera.
Dostęp za pomocą dowolnego klienta RDP za pomocą użytkownika root i hasła użytkownika root. Hasło może zostać później zmienione.
Podstawowe środowisko graficzne jest lekką wersją LXQT, dzięki czemu pulpit zdalny zużywa bardzo mało pamięci RAM.

Konfiguracja

Dzięki programowi xRDP szablon wspiera współdzielony Clipboard oraz funkcję kopiuj/wklej pomiędzy klientem i serwerem.
Pulpit nie posiada dodatkowego oprogramowania, które spowolniałoby system, więc wybór indywidualnych pakietów jest zależny od użytkownika końcowego.

Szablon posiada otwarte następujące porty:
22 TCP
3389 TCP

Wersja szablonu

1.0

Wykaz zmian

Zaktualizowany do wersji 20.04