COMPUTING > Serwery Cloud > Opis szablonów > ARW-003 - Windows 2016 64bit - RDS (5/10/15/30 CAL)

ARW-003 - Windows 2016 64bit - RDS (5/10/15/30 CAL) Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Smart

Charakterystyka

Windows Server 2016 to wersja systemu operacyjnego dedykowana środowisku serwerowemu Microsoft. Jego głównymi zaletami są skalowalność, dynamika oraz przystosowanie do działania w cloud computing.

Dostęp

Dostęp administracyjny jest możliwy poprzez pulpit zdalny, za pomocą użytkownika Administrator oraz hasła ustawionego w czasie instalacji.

Konfiguracja

Szablon posiada aktywną "Usługę Pulpitu Zdalnego" i zawiera licencje CAL "Na Użytkownika", pre-aktywowane w systemie, w ilości zależnej od wybranego wariantu [5/10/15/30].
Szablon nie posaida pre-konfigurowanej domeny Active Directory, więc nie ma możliwości generowania raportów z CAL poprzez Windows Remote Desktop Licensing Manager. Jedyną możliwością jest manualne monitorowanie licencji Pulpitu Zdalnego przypisanych przez serwer.
Licencje są połączone z użytkownikami, do których zostały przypisane: w przypadku wyboru 5/10/15 lub 30 licencji CAL, możliwe jest utworzenie odpowiednio 5/10/15 lub 30 użytkowników, należących do grupy “Użytkownicy Pulpitu Zdalnego”, która posiada dostęp do Serwera Cloud (dostęp jednoczesny).
Liczba jednoczesnych logowańi do usługi jest zależna od ilości wykupionych licencji CAL + 2. Zatem szablony posiadają następujące limity: 7/12/17/32.

Firewall Windows jest aktywny i blokuje wszelki ruch przychodzący na następujących portach:

135  TCP  UDP
137  TCP  UDP
138  TCP  UDP
139  TCP  UDP
445  TCP

Wersja szablonu

1.0

Wykaz zmian

-