COMPUTING > Serwery Cloud > Opis szablonów > LU22-VD01 - Ubuntu Server 22.04 Virtual Desktop 64bit

LU22-VD01 - Ubuntu Server 22.04 Virtual Desktop 64bit Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Smart

Charakterystyka

Obraz zawiera instalację Ubuntu 22.04, skonfigurowaną pod wykorzystanie jako wirtualny pulpit PC z dostępem do interfejsu graficznego poprzez RDP.

Fail2ban jest dostępny na tym szablonie. Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku.

Dostęp

Dostęp poprzez SSH za pomocą nazwy użytkownika root oraz ustawionego hasła do serwera.
Dostęp za pomocą dowolnego klienta RDP za pomocą użytkownika root i hasła użytkownika root. Hasło może zostać później zmienione.
Podstawowe środowisko graficzne jest lekką wersją LXQT, dzięki czemu pulpit zdalny zużywa bardzo mało pamięci RAM.

Konfiguracja

Dzięki programowi xRDP, szablon wspiera współdzielony Clipboard oraz funkcję kopiuj/wklej pomiędzy klientem i serwerem.
Pulpit nie posiada dodatkowego oprogramowania, które spowolniałoby system, więc wybór indywidualnych pakietów jest zależny od użytkownika końcowego.

Szablon posiada otwarte następujące porty:
22 TCP
3389 TCP

Fail2ban Aktywowany:
  • Powtórzenia: 5
  • Czas Wyszukania 60min
  • Czas Zbanowania 60min
Firewall UFW: Otwarty Port 22 (SSH) oraz 3389 (RDP)

Wersja szablonu

1.0

Wykaz zmian

Aktualizacja do wersji 22.04