COMPUTING > Serwery Cloud > Opis szablonów > AWL-C7-001 - CentOS 7.x 64bit - MySQL

AWL-C7-001 - CentOS 7.x 64bit - MySQL Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Smart

Charakterystyka

Obraz CentOS 7.x z MariaDB Server Database.
Możliwa jest również aktywacja Apache Web Server (preinstalowanego), w celu uzyskania Serwera LAMP (Linux, Apache MySQL, PHP), za pomocą dwóch komend:
  • systemctl enable httpd
  • systemctl start httpd
Szablon zawiera panel kontrolny PhpMyAdmin, przez który możliwe jest zarządzanie serwerem MySQL. Szczegóły wymaganej konfiguracji są opisane w sekcji Dostęp.

Fail2ban jest dostępny we wszystkich szablonach CentOS. Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku.

Dostęp

Dostęp do usługi można uzyskać poprzez SSH za pomocą nazwy użytkownika root oraz ustawionego hasła do serwera.
W celu aktywacji PhpMyAdmin wymagana jest edycja pliku /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf poprzez zastąpienie każdej instancji 127.0.0.1 publicznym adresem IP, z którego chcemy uzyskać autoryzowany dostęp.
Następnie należy uruchomić usługę zgodnie z powyższym opisem lub zrestartować ją za pomocą komendy systemctl restart httpd, jeśli usługa była już wcześniej uruchomiona.
Link dostępowy do PhpMyAdmin: http://IPSERWERA/phpmyadmin
Przykładowo: jeśli adres IP serwera to 1.2.3.4, logowanie będzie możliwe poprzez przeglądarkę po wpisaniu adresu http://1.2.3.4/phpmyadmin.

Konfiguracja

Obraz posiada aktywny firewall iptables, który jest skonfigurowany pod zezwalanie na połączenie jedynie poprzez SSH (port 22) oraz HTTP (port 80).

Wersja szablonu

1.0

Wykaz zmian

-