COMPUTING > Serwery Cloud > Konsola odzyskiwania > Łączenie i używanie Konsoli Odzyskiwania

5.1 Łączenie i używanie Konsoli Odzyskiwania

Konsola Odzyskiwania pozwala na zarządzanie Serwerami Cloud w prosty sposób, za pomocą graficznego interfejsu użytkownika, który jest dostępny w Panelu Kontrolnym. Konsola służy między innymi do:
  • wykonania reboot maszyny wirtualniej (należy pamiętać, że wyłączanie i włączanie maszyny w Panelu Kontrolnym jest równoznaczne z wykonaniem reboot);
  • połączenia się z maszyną bezpośrednio z interfejsu użytkownika dostępnego w przeglądarce;
  • zarządzania i monitorowania statusu maszyny wirtualnej i wszelkich skonfigurowanych na niej urządzeniach.
Zalecamy korzystanie z Konsoli Odzyskiwania tylko w wyjątkowych przypadkach, gdyż połączenie przez RDP lub SSH jest dużo szybsze i bardziej niezawodne. Wykorzystanie Konsoli Odzyskiwania jest jedynym sposobem na połączenie z Serwerem Cloud w przypadku, gdy serwer nie ma przypisanego Publicznego adresu IP lub gdy adres nie został prawidłowo skonfigurowany.
 
Aby połączyć się z Konsolą Odzyskiwania:
  • zaloguj się do Panelu Kontrolnego;
  • wybierz COMPUTING z menu;
  • wybierz Serwer Cloud w sekcji Zarządzaj Cloud Computing i kliknij ZARZĄDZAJ;
  • wybierz CONNECT TO CONSOLE w SERVER ACTIONS, po przejściu do strony ze szczegółami technicznymi Serwera Cloud;
  • kliknij CONNECT TO CONSOLE w wyskakującym okienku Jak połączyć się z Serwerem Cloud, które się pojawi.
Konsola Odzyskiwania pozwala na wprowadzenie danych bezpośrednio z klawiatury wirtualnej urządzenia, które zostało użyte do zalogowania do Panelu Kontrolnego:
  • wciśnij CTRL+ALT+SHIFT w celu wyświetlenia klawiatury wirtualnej na ekranie, co pozwoli na wprowadzenie danych i skorzystanie z kombinacji klawiszy, na przykład CTRL+ALT+DEL.
Prawidłowe działanie klawiatury wirtualnej jest zależne od wykorzystywanego hypervisora, systemu operacyjnego Serwera Cloud oraz języka ustawionego dla Serwera Cloud. Sugerujemy wykonanie testów w celu upewnienia się, iż wpisywane znaki odpowiadają tym, które pojawiają się na ekranie, zwłaszcza przed wprowadzeniem haseł, których znaki są ukryte.