COMPUTING > Wirtualny Private Cloud > Dodatkowe usługi vDC > VMware vROps > Oficjalna dokumentacja VMware vROps

Oficjalna dokumentacja VMware vROps

VMware vROps (vRealize Operations) jest rozbudowaną platformą, służącą do monitorowania, zarządzania oraz optymalizacji infrastruktury IT za pomocą jednej konsoli.

VMware vROps określa wydajność oraz stan wszystkich komponentów infrastruktury IT, od serwerów do sieci i urządzeń pamięci masowej. Platforma dostarcza dane odnośnie możliwości oraz wydajności infrastruktury IT, co pozwala uniknąć błędów oraz wykryć główne przyczyny problemów i zaproponować możliwości ich rozwiązania.

Oficjalna dokumentacja VMware vROps znajduje się poniżej:
Aby uzyskać pomoc techniczną lub wsparcie w ramach sprzedaży skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów.