Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Private Cloud > 4 - Dodatkowa usługa DRaaS > Zerto Cloud DRaaS > Usługa DraaS (Disaster Recovery as a Service)

4.1 Usługa DraaS (Disaster Recovery as a Service)

 Aby uzyskać pomoc techniczną lub wsparcie w ramach sprzedaży skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów.
Disaster Recovery as a Service (DRaaS) pozwala zabezpieczyć Twoją infrastrukturę Aruba Private Cloud dzięki szybkiej, profesjonalnej, prostej i bezpiecznej usłudze Disaster Recovery. Za pomocą samoobsługowego Web Panelu z bezpiecznym połączeniem, użytkownicy mogą tworzyć dyrektywy i politykę Disaster Recovery, wybierając żródło (primary site) i miejsce docelowe (secondary site) pomiędzy swoimi wirtualnymi infrastrukturami VMware i/lub serwerowniami Aruba włączonymi dla usługi Private Cloud. W ciągu kilku minut jest możliwe stworzenie samouzgadnianych kopii pomiędzy zdalnymi lokalizacjami oraz uruchomienie w pełni funkcjonalnego procesu Disaster Recovery.

Podczas definiowania rozwązań Disaster Recovery, ważne jest aby wziąć pod uwagę dwa kluczowe parametry pomiaru: RPO i RTO.
  • RPO (Recovery Point Objective) reprezentuje maksymalna rozbieżność jaką można tolerować pomiędzy środowiskiem źródłowym (primary site) i środowiskiem kopii (secondary site). W zwiążku z tym opisuje jak wiele danych pozostanie niezsynchronizowanych w przypadku awarii.
  • RTO (Recovery Time Objective) reprezentuje czas potrzebny do przywrócenia Twojej usługi w miejscu docelowym (secondary site) w przypadku awarii. W związku z tym wskazuje, jak długo zajmie, aby zakończyć proces odzyskiwania po awarii żeby móc ponownie aktywować usługi.
System replikacji używany przez usługę jest oparty na technologii Zerto (stan wiedzy w zwirtualizowanych rozwiązaniach VMware Disaster Recovery), która optymalizuje, duplikuje i kompresuje dane aby je chronić, gwarantując minimalny wpływ na wymaganą przepustowość, a także redukcję dla uzyskania najlepszego możliwego RPO. System w szczególności zmniejsza RTO do okresów, które mogą wahać się od kilku sekund do kilku minut, nawet dla międzynarodowych odległości.

Niskie RTO jest zapewnione przez łatwość w użyciu oraz jest gwarantowane przez prosty i bezpieczny samoobsługowy panel zarządzania, dzięki któremu za pomocą jednego przycisku, możemy rozpocząć automatyczny proces odzyskiwania (Failover). W ciągu kilku sekund, system jest w stanie przełączać obciążenia produkcyjne do miejsca docelowego Disaster Recovery.

Przetestowanie procesu Disaster Recovery jest możliwe w każdym momencie. W bardzo łatwy sposób można uruchomić test DR. Test pozwala na próbę przywrócenia systemu po awarii poprzez aktywowanie serwerów w miejscu docelowym bez ingerencji w serwery źródłowe (primary site). Pozwala to na sprawdzenie replikacji i poprawności działania procesu Disaster Recovery.

Podobnie jak w przypadku innych usług Aruba, to rozwiązanie również może wchodzić w skład opcji "Managed", w pełni zarządzanej przez pomoc techniczną Aruba.