4.3 Stworzenie Checkpoint

  Aby uzyskać pomoc techniczną lub wsparcie w ramach sprzedaży skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów. Aby zapoznać się zoficjalną dokumentacjąna temat korzystania zWeb Panelu,dostarczoną przezZertokliknij tutaj.

Definicja Checkpoint

Checkpoint jest rzeczywistym "punktem kontrolnym" powiązanym z VPG. System automatycznie tworzy punkty kontrolne w oparciu o ustawienia domyślne. Jest jednak możliwe manualne utworzenie punktu kontrolnego związanego z konkretnm krytycznym przypadkiem.

Jak utworzyć Checkpoint

Kliknij przycisk "Checkpoint" w dolnym lewym rogu panelu kontrolnego.

Otworzy się okno "Add Checkpoint".

Wybierz VPG, na którym chcesz utworzyć Checkpoint, aby powiązać z nim nazwę punktu kontrolnego, a następnie kliknij "Save".