4.2.3 Usunięcie VPG

  Aby uzyskać pomoc techniczną lub wsparcie w ramach sprzedaży skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów. Aby zapoznać się zoficjalną dokumentacjąna temat korzystania zWeb Panelu,dostarczoną przezZertokliknij tutaj.
Aby usunąć proces VPG postępuj zgonie z intrukcją poniżej:
  • wybierz zakładkę "VPGs" aby wyświetlić listę istniejących VPG,
  • wybierz VPG, który chcesz usunąć,
  • w kolumnie "Func",


    kliknij ikonę "Delete VPG".
  • "Warning" pojawi się komunikat z potwierdzeniem przeprowadzenia operacji.
  • Kliknij "OK" aby potwierdzić lub "Cancel" aby anulować.
  • Kiedy usuniesz VPG, przejdzie on tymczasowo do statusu "Deleting", zanim zniknie całkowicie.