4.4 Failover Test

  Aby uzyskać pomoc techniczną lub wsparcie w ramach sprzedaży skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów. Aby zapoznać się zoficjalną dokumentacjąna temat korzystania zWeb Panelu,dostarczoną przezZertokliknij tutaj.
Usługa pozwala na przeprowadzenie testu Disaster Recovery w łatwy sposób i o każdej porze.
The test actually attempts to recover a disaster, by activating the VMs on the secondary Site, without interfering with the production VMs (primary Site).
Operacja pozwala na sprawdzenie kopii oraz poprawności działania procesu Disaster Recovery.

Aby wykonać proces Failover Test postępuj zgodnie z poniższą instrukcją
zaloguj się do Panelu kontrolnego, upewnij się, że przycisk "Failover" jest ustawiony na "Test" i kliknij go.

Pojawi się okno jak widoczne poniżej. Należy wybrać VPGs, następnie kliknąć "Next".

W kolejnym kroku należy potwierdzić "Checkpoint". Kliknij "Next".
Jeśli chcesz wybrać konkretny Checkpoint musisz kliknąć go, następnie pojawi się okno "Select Recovery Point" w którym należy wskazać Checkpoint.
Kliknij przycisk "Failover", aby wykonać test.

Od tego momentu strona główna Panelu kontrolnego w kolumnie "Operation" przypisanego do VPG będzie testowana, zostanie wyświetlony pasek postępu.

Gdy test zostanie zakończony pojawi się czerwona ikonka.
 UWAGA: po zakończeniu testu przycisk "Failover" zmieni się na czerwony. Przez kliknięcie "Failover Live" proces rozpocznie się ponownie.
Przez kliknięcie "Stop Failover Test" otworzy się okno jak poniżej.

Aby zakończyć test, sprawdź dostępne opcje i kliknij "Stop Selected".

Kliknij "Close" aby zamknąć okno.