4.2.2 Edytowanie VPG

  Aby uzyskać pomoc techniczną lub wsparcie w ramach sprzedaży skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów. Aby zapoznać się zoficjalną dokumentacjąna temat korzystania zWeb Panelu,dostarczoną przezZertokliknij tutaj.
Aby edytować VPG postępuj zgodnie z instrukcją poniżej:
 • wybierz zakładkę "VPGs",
 • wybierz VPG, które chcesz edytować,
 • w kolumnie "Func",

  kliknij ikonkę "Edit VPG".
 • Pojawi się okno "Manage VPG".

  (jeśli podczas tworzenia lub edycji prcesu wybierzesz "System Service Profile" dla parametru "Service Profile")

  (jeśli podczas tworzenia lub edycji prcesu wybierzesz "Custom" dla parametru "Service Profile")
Z poziomu tej strony możesz:
 • zmienić wyświetlaną nazwę w sekcji "VPG Name"
 • zmienić "Recovery Org vDC"
 • zmienić "Service Profile"