4.1 Dostęp do Panelu Webowego

 Aby uzyskać pomoc techniczną lub wsparcie w ramach sprzedaży skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów.
W celu uzyskania dostępu do Web Panelu serwera źródłowego użyj następujących adresów URL:
jeśli serwer źródłowy jest na DC1 (Włochy): jeśli serwer źródłowy jest na DC3 (Republika Czeska): jeśli serwer źródłowy jest na DC4 (Francja): jeśli serwer źródłowy jest na DC8 (Polska): Wprowadź szczegóły loginu dla usługi Private Cloud. W polu ZORG wprowadź te same dane użytkownika.