4.5 Failover Live

  Aby uzyskać pomoc techniczną lub wsparcie w ramach sprzedaży skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów. Aby zapoznać się zoficjalną dokumentacjąna temat korzystania zWeb Panelu,dostarczoną przezZertokliknij tutaj.
Usługa pozwala na łatwe wdrożenie planu Disaster Recovery o każdej porze, przez aktywację VM (wirtualnej maszyny) w miescu docelowym (secondary site).

Aby wykonać proces Failover Live postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:
zalogu się do Panlu kontrolnego, upewnij się że przycisk "Failover" jest ustawiony na "Live", a następnie kliknij go.

Pojawi się okno jak widoczne poniżej. Należy wybrać VPGs, następnie kliknąć "Next".

W kolejnym kroku należy potwierdzić "Checkpoint". Kliknij "Next".
Jeśli chcesz wybrać konkretny Checkpoint musisz kliknąć go, następnie pojawi się okno "Select Recovery Point" w którym należy wskazać Checkpoint.
Kliknij przycisk "Failover", aby wykonać proces.

Od tego momentu strona główna Panelu kontrolnego w kolumnie "Protection Status" przypisanego do VPG będzie widniała z właczonym procesem Failover, pojawi się okno "Failing Over".

Przez wybranie VPG na głównej stronie, otworzy się okno z szczegółami wydajności i postępu procesu "Failing Over".

Po zakończeniu procesu, miejsce docelowe (secondary site) będzie aktywne.