Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 16 - Projektowanie Data Center > Podstawowa Infrastruktura

16.01 Podstawowa Infrastruktura

Aruba Cloud zapewnia podstawowe usługi takie jak serwery Cloud, wirtualne switche, publiczne adresy IP, które mogą posłużyć do utworzenia sieci dedykowanych oraz do budowy architektury cloud.

Rozwiązania Aruba Cloud uzupełniają wymienione narzędzia o podstawową infrastrukturę pozwalającą zwiększyć potencjał i ułatwiającą budowę bardziej złożonych architektur. W ten sam, prosty sposób Serwery Cloud mogą zostać tworzone, skonfigurowane oraz zarządzane. Możliwe jest również stworzenie, konfiguracja oraz zarządzanie maszynami wirtualnymi, takimi jak:

Serwer www to Serwer Cloud, którego konfiguracja i zainstalowane aplikacje są idealne w celu świadczenia usług i treści w sieci Web. Najczęstszym zastosowaniem Serwera www jest obsługa jednej lub więcej stron internetowych, ale jest to również idealna przestrzeń do organizacji aplikacji biznesowych, które są dostępne za pośrednictwem Internetu.

Serwer www jest dostępny zarówno pod systemem Linux jak i Windows, jednak w różnych wersjach. Dla serwerów Linux Serwerem www jest Apache, natomiast dla systemu Windows Serwerem www jest IIS (Internet Information Services).
* Na Serwerze www Windows zainstalowane są następujące aplikacje: IIS, Windows Components, .NET Framework 4.0, PHP, ActivePerl - Community Edition, MyODBC 3.51 - MyODBC 5.1.X - MySQL .NET, MVC3, WSE3.0, ASP.NET AJAX 1.0.

** Na Serwerze www Linux zainstalowane są następujące aplikacje: Apache, PHP + GD library,Perl, Phyton, Webmin.

Poniżej są najczęściej używane języki do tworzenia stron na systemach Linux oraz Windows. Jeżeli poniższa lista nie zawiera języka, którego wymagasz, zawsze możesz go doinstalować: PHP, ASP, ColdFusion Markup Language, JavaServer Pages, Perl CGI, Python, Ruby on Rails.
Serwer Database to Serwer Cloud, na którym zainstalowany jest silnik do zarządzania bazami danych. * W systemie Linux, zainstalowany i skonfigurowany jako menedżer bazy danych jest MySQL. Serwer jest również wyposażony we wszystkie narzędzia niezbędne do zarządzania bazami danych, również poprzez przeglądarkę, takie jak phpMyAdmin, Webmin.

** MSSQL to idealne rozwiązanie do tworzenia aplikacji webowych, ale nie tylko. Pozwala na budowanie prostych jak i bardzo skomplikowanych struktur. Pozwala na archiwizowanie oraz zarządzanie ogromną ilością danych i użytkownikami, oraz pozwala na szybki, niezawodny dostęp do danych. Oczywiście głównym atutem jest doskonała integracja ze wszystkimi systemami, językami oraz narzędziami firmy Microsoft dla deweloperów. MSSQL jest dostępny w Forpsi Cloud na VMware Hypervisor. Podczas tworzenia własnego bazodanowego Serwera Cloud wskazane jest, aby skonfigurować maszynę wirtualną z wysoką wydajnością, szczególnie w zakresie vCPU i/lub RAM, tym bardziej, jeśli jest wymagane obsłużenie kilku komunikacji jednoczesnych. Należy pamiętać, że kalkulacja kosztów licencji MSSQL różni się od wszystkich innych zasobów i jest zawarta w kalendarzu kosztów miesięcznych.
Firewall to narzędzie sieciowe (sprzęt i/lub oprogramowanie), które filtruje pakiety, które przechodzą do sieci lub komputera i pozwala im dotrzeć tylko jeżeli pakiety spełniają wszystkie wcześniej skonfigurowane kryteria bezpieczeństwa.

Serwer firewall jest to prosty Serwer Cloud, na którym zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie, które prawidłowo skonfigurowane, jest w stanie zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo. Konfiguracja Serwera Cloud w prywatnej sieci oraz upewnienie się, że zaporą jest tylko Serwer Cloud podłączony do sieci Internet, zapewnia bezpieczeństwo całej sieci prywatnej. Ochrona Twojej sieci prywatnej przed wszelkimi zagrożeniami z Internetu zapewnia bezpieczny i kontrolowany dostęp do zasobów w Twojej sieci.

Aruba Cloud oferuje usługę fierwall jedynie dla hypervisora VMware. Serwery te mogą również służyć za load balancery.
 
Bardzo ważnym, jeśli nie decydującym, aspektem dla każdej architektury internetowej jest zapewnienie bezpieczeństwa danych i dlatego należy chronić Serwery Cloud przed szkodliwym dostępem i wszelkimi próbami włamań.
Niezależnie od tego, jak złożone struktury tworzysz, zawsze jest wskazane, aby wstawić Serwer Cloud Firewall pomiędzy strukturę krórą chcesz chronić, a połączenie z Internetem.
Jednak utworzenie Serwera Cloud Firewall z jednym interfejsem podłączonym (lub w celu ochrony jednego Serwera Cloud) może być praktycznie bezużyteczne, gdyż główną funkcją zapory jest pośredniczenie między różnymi interfejsami. Pomysł struktury, gdzie serwer Firewall nie jest podłączony do wirtualnych przełączników powoduje że wykorzystanie zapory straci sens, jeśli nie jest to wyłącznie w celu sprawdzenia funkcjonalności wybranego Serwera Cloud Firewall.
Korzystanie z Serwera Cloud Firewall do innych celów, tak jakby to był prosty Serwer Cloud jest możliwe, ale zdecydowanie odradzane: dostęp jako użytkownik root (a nie zarządzania firewall) i zmiana parametrów Serwera Cloud mogą wpłynąć na funkcjonalność zapory, która będzie nie do użytku i niemożliwa do odtworzenia.
Serwer pocztowy to Serwer Cloud którego konfiguracja i zainstalowane aplikacje pozwalają na zarządzanie pocztą email.
Serwer plików to serwer podłączony do sieci, w której podstawowym zadaniem jest udostępnienie ścieżki do jednego lub więcej wspólnych dysków do przechowywania i archiwizacji plików, takich jak zdjęcia, filmy, pliki audio i/lub dowolnego typu dokumentów. Serwer plików jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do przechowywania danych: ich przetwarzania i udostępniania serwerów podłączonych do tej samej sieci co serwer plików. Pozwala to pośredniczyć podczas wymiany danych pomiędzy różnymi systemami operacyjnymi działającymi w tej samej sieci, zapewniając integralność i bezpieczeństwo.
Serwer plików nie potrzebują dużo mocy obliczeniowej (vCPU), jednak potrzebują dużej pojemności, na co najmniej jednym lub więcej dużych dyskach, a w niektórych przypadkach może wymagać dodatkowej ilości pamięci RAM w celu poprawienia wydajności dostępu do danych.

Aruba Cloud oferuje Serwery storage jedynie dla hypervisora VMware.
Pulpit Zdalny jest Serwerem Cloud, który posiada typowe cechy zwykłego komputera stacjonarnego wyposażonego w niektóre programy i aplikacje.

Aruba Cloud oferuje Pulpit Zdalny jedynie dla hypervisora VMware.
Jest to Serwer Cloud z aktywną usługą (licencjami) pozwalającymi na dostęp zdalny z innego komputera (lub serwera cloud) podłączonego do internetu.
Serwer Collaboration (kooperacyjny) jest to Serwer Cloud, który pozwala użytkownikowi na wykorzystanie zainstalowanych aplikacji webowych, służących do zarządzania aktywnością zespołu,  pracą nad projektami oraz wymianą danych.