COMPUTING > Serwery Cloud > 14 - Opis Szablonów > AWL-003 - CentOS 7.x 64bit - WordPress

AWL-003 - CentOS 7.x 64bit - WordPress Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Smart

Charakterystyka

Szablon Linux CentOS 7 z pre-instalowanym oprogramowaniem Wordpress oraz wszelkimi komponentami niezbędnymi do użytkowania tego CMS (Apache, MariaDB, PHP).

Fail2ban jest dostępny we wszystkich szablonach CentOS. Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku.

Dostęp

Dostęp do usługi można uzyskać poprzez SSH za pomocą nazwy użytkownika wpuser lub root oraz ustawionego hasła do serwera.
Dostęp jest możliwy poprzez FTP za pomocą nazwy użytkownika wpuser (active mode).
Dostęp do panelu Wordpress o domyślnej konfiguracji jest możliwy z poziomu przeglądarki po wprowadzeniu adresu IP serwera.
Na przykład: jeśli adres IP serwera to 1.2.3.4, należy zalogować się pod następującym adresem:
http://1.2.3.4/

Rekomendujemy zmianę hasła dla użytkowników systemu root oraz wpuser po zakończeniu konfiguracji usługi. Zalecamy również odłączenie możliwości logowania dla root przez SSH.

Konfiguracja

Szablon zawiera bazę danych wordpress, wykorzystywaną przez CMS. Dostęp do niej jest możliwy za pomocą użytkownika wpuser oraz hasła ustawionego w czasie tworzenia usługi; to samo hasło umożliwia dostęp root do bazy danych.

Szablon posiada otwarte następujące porty:
80 TCP
443 TCP
22 TCP

Wersja szablonu

1.0

Wykaz zmian

-