Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 

2.1.2 Funkcja restartu

Funkcja ponownego uruchomienia jest dostępna tylko dla Cloud DBaaS z dedykowanymi zasobami o statusie "Aktywna"

Istnieją dwa sposoby ponownego uruchomienia Cloud DBaaS:
  • w obszarze "Zarządzaj Cloud DBaaS" wyświetlany jest komunikat "Uruchom ponownie", jeśli najedziesz myszą na strzałkę po prawej stronie przycisku "ZARZĄDZAJ";
  • z karty technicznej usługi (dostępnej po kliknięciu "ZARZĄDZAJ"), za pomocą przycisku "RESTARTUJ" w obszarze "STAN USŁUGI".
W obu przypadkach:
  • Pojawi się wyskakujące okienko "Uruchom ponownie usługę", informujące, że proces może potrwać kilka minut (w zależności od liczby i rozmiaru baz danych), a usługi nie będą dostępne do czasu zakończenia procesu.
  • Kliknij "RESTART USŁUGI", aby potwierdzić.