BAZY DANYCH > Cloud DBaaS > Aktywacja i zarządzanie usługą > Zarządzanie użytkownikami

2.3 Zarządzanie użytkownikami

Każdy użytkownik musi korzystać z Autoryzowanego adresu IP w celu uzyskania dostępu do bazy danych.
 
Pamiętaj, że każdy użytkownik posiada następujące wartości:
 • nazwę użytkownika;
 • hasło;
 • bazę danych, do której jest przypisany, oraz związanych z nią uprawnieniami.
Przejdź do arkusza danych technicznych Cloud DBaaS, dla którego chcesz zarządzać użytkownikami, klikając "ZARZĄDZAJ".

Kliknij w "Użytkownicy i bazy danych" pod nazwą usługi.

Czynności, które możesz wykonać dla użytkownika, zależne od tego, czy zasoby są współdzielone, czy dedykowane.
 
Użytkownik Współdzielone zasoby Dedykowane zasoby
Zmiana hasła użytkownika    
Tworzenie użytkownika    
Przypisanie użytkownika do bazy danych    
Edycja profilu użytkownika bazy danych    
Usunięcie użytkownika z bazy danych    
Usunięcie użytkownika    
Czynności, które możesz wykonać dla użytkownika, zależne od statusu Cloud DBaaS.
 
Użytkownik Aktywny Ograniczony Nieaktywny
Tworzenie użytkownika *      
Zmiana hasła użytkownika      
Przypisanie użytkownika do bazy danych *      
Edycja profilu użytkownika bazy danych *      
Usunięcie użytkownika z bazy danych *      
Usunięcie użytkownika *      
* tylko dla Cloud DBaaS z dedykowanymi zasobami
 
Aby zmienić hasło użytkownika:
 • W obszarze "Użytkownicy" znajdź użytkownika, którego hasło chcesz zmienić, najedź myszką na przycisk "AKCJE" obok niego i wybierz "Zmień hasło".
 • Pojawi się wyskakujące okno "Resetuj hasło użytkownika", w którym zostaniesz poproszony o wprowadzenie i potwierdzenie nowego hasła.
 • Kliknij "OK, ZMIEŃ", aby zakończyć.
Aby utworzyć użytkownika:
 • W obszarze "Użytkownicy" kliknij "UTWÓRZ UŻYTKOWNIKA".
 • Pojawi się wyskakujące okno "Utwórz użytkownika", w którym zostaniesz poproszony o przypisanie nazwy użytkownika i hasła (powtórz, aby potwierdzić) dla nowego użytkownika.
 • Kliknij "OK, UTWÓRZ UŻYTKOWNIKA", aby zakończyć.
 • Nowy użytkownik pojawi się na liście w obszarze "Użytkownicy".
Każdy użytkownik musi korzystać z Autoryzowanego adresu IP w celu uzyskania dostępu do bazy danych.
 
Pamiętaj, że jeśli usługa jest oznaczona jako "Ograniczona" lub "Nieaktywna", nie możesz tworzyć nowych użytkowników.
Aby przypisać użytkownika do bazy danych:
 • W obszarze "Bazy danych" znajdź bazę danych, do której chcesz przypisać użytkownika, najedź myszką na znajdujący się obok niej przycisk "AKCJE" i wybierz "Zarządzaj użytkownikami".
 • Pojawi się wyskakujące okno "Zarządzaj użytkownikami bazy danych", zawierające listę użytkowników już przypisanych do bazy danych.
 • Kliknij "DODAJ UŻYTKOWNIKA".
 • Pojawi się nowy wiersz, w którym możesz wybrać użytkownika do przypisania do bazy danych i jego uprawnienia.
 • Wybierz jednego z użytkowników dostępnych w menu rozwijanym, aby przypisać jego profil (uprawnienia).
 • Kliknij "ZAPISZ".
 • Pojawi się komunikat potwierdzający. Kliknij "POTWIERDŹ", aby zakończyć.
Każdy użytkownik musi korzystać z Autoryzowanego adresu IP w celu uzyskania dostępu do bazy danych.
 
Jeśli istnieje baza danych bez żadnych użytkowników, możesz przypisać do niej jednego lub więcej użytkowników w obszarze "Przypisz użytkownika" w odpowiednim wierszu w sekcji "PRZYPISANI UŻYTKOWNICY".

Do bazy danych musi być przypisany co najmniej jeden użytkownik z profilem "Lite Admin".
Aby edytować profil użytkownika bazy danych:
 • W obszarze "Bazy danych" znajdź bazę danych z użytkownikiem, którego profil chcesz edytować, najedź myszką na znajdujący się obok niej przycisk "AKCJE" i wybierz "Zarządzaj użytkownikami".
 • Pojawi się wyskakujące okno "Zarządzaj użytkownikami bazy danych", zawierające listę użytkowników już przypisanych do bazy danych.
 • Znajdź użytkownika, którego szukasz i edytuj jego profil w kolumnie "ZEZWOLENIA".
 • Kliknij "ZAPISZ".
 • Pojawi się komunikat potwierdzający. Kliknij "POTWIERDŹ", aby zakończyć.
Do bazy danych musi być przypisany co najmniej jeden użytkownik z profilem "Lite Admin".
Aby usunąć użytkownika z bazy danych:
 • W obszarze "Bazy danych" znajdź bazę danych, z której chcesz usunąć użytkownika, najedź myszką na przycisk "AKCJE" obok nich i wybierz "Zarządzaj użytkownikami".
 • Pojawi się wyskakujące okno "Zarządzaj użytkownikami bazy danych" z listą użytkowników przypisanych do tej bazy danych.
 • Znajdź użytkownika, którego chcesz usunąć i kliknij znajdujący się obok niego przycisk "USUŃ".
Do bazy danych musi być przypisany co najmniej jeden użytkownik z profilem "Lite Admin".
Aby usunąć użytkownika:
 • W obszarze "Użytkownicy" znajdź użytkownika, najedź myszką na przycisk "AKCJE" obok niego i wybierz "Usuń użytkownika".
 • Pojawi się wyskakujące okienko "Potwierdź, że chcesz usunąć użytkownika", w którym zostaniesz poproszony o potwierdzenie akcji.
 • Kliknij "OK, USUŃ", aby zakończyć.
W celu edytowania autoryzowanego adresu IP przypisanego do użytkownika:
 • Przejdź do sekcji "Autoryzowane adresy IP".
 • Usuń autoryzowany adres IP przypisany do użytkownika.
 • Dodaj nowy autoryzowany adres IP i przypisz go do użytkownika.