Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
BAZY DANYCH > Cloud DBaaS > Aktywacja i zarządzanie usługą > Statystyki zużycia zasobów

2.6 Statystyki zużycia zasobów

Przejdź do arkusza danych technicznych Cloud DBaaS, którego statystyki chcesz wyświetlić, klikając „ZARZĄDZAJ".

Kliknij „Statystyki” pod nazwą usługi.
 
W obszarze statystyk możesz zobaczyć wykorzystanie zasobów (vCPU, RAM i Storage) dzięki grafice w sekcji „Metryki”.

Do analizy możesz wybrać jeden z następujących okresów:
 • ostatnie 30 dni
 • ostatnie 7 dni
 • ostatnie 24 godziny

W przypadku zasobów vCPU i RAM zobaczysz procent wykorzystania (zielona linia) dla zasobu w odniesieniu do wartości ustawionej podczas konfigurowania Cloud DBaaS (której nie można przekroczyć w żadnym przypadku).

Grafika Storage przedstawia trzy różne kolorowe linie:
 • zielony - wykorzystanie współdzielonego zasobu pamięci
 • żółty - oznacza próg bezpieczeństwa
 • czerwony - limit, przy którym zasób jest zużyty
Jeśli wykorzystanie zasobu Storage (zielona linia) przekroczy próg bezpieczeństwa (żółta linia), zalecamy zwiększenie wolumenu zasobu (postępując zgodnie z procedurą aktualizacji), aby zoptymalizować wydajność usługi.
 
Jeśli limit zasobów pamięci masowej zostanie przekroczony, stan Cloud DBaaS zmieni się na „Ograniczony”.
W obszarze statystyk możesz zobaczyć wykorzystanie zasobu „Storage”, wybierając jeden z następujących okresów do analizy:
 • ostatnie 30 dni
 • ostatnie 7 dni
 • ostatnie 24 godziny
Grafika przedstawia trzy różne kolorowe linie:
 • zielony - wykorzystanie współdzielonego zasobu pamięci
 • żółty - oznacza próg bezpieczeństwa
 • czerwony - limit, przy którym zasób jest zużyty
Jeśli wykorzystanie zasobu Storage (zielona linia) przekroczy próg bezpieczeństwa (żółta linia), zalecamy zwiększenie wolumenu zasobu (postępując zgodnie z procedurą aktualizacji), aby zoptymalizować wydajność usługi.
 
W przypadku Cloud DBaaS ze współdzielonymi zasobami i bazą danych MySQL, po przekroczeniu limitu zasobów, stan Cloud DBaaS zmieni się na „Ograniczony”, jeśli opcja „Nie może przekraczać limitów określonych w planie” jest aktywna.