2.1 Tworzenie usługi

Cloud DBaaS nie pozwala na:
 • przejście z zasobów współdzielonych na zasoby dedykowane i odwrotnie;
 • przejście z licencji MySQL na licencję Microsoft SQL Server i odwrotnie;;
 • zmianę wersji licencji.

Aby utworzyć bazę danych Cloud DBaaS, wykonaj następujące kroki:
 • zaloguj się do Panelu Kontrolnego;
 • wybierz BAZY DANYCH z menu;
 • w Zarządzaj Cloud DBaaS kliknij DODAJ USŁUGĘ;
 • zostaniesz przeniesiony do sekcji Skonfiguruj swój DBaaS.

Aby utworzyć Cloud DBaaS z bazą danych MySQL ze współdzielonymi zasobami, wykonaj następujące kroki:
 
W kroku 1 Wybierz typ DBaaS, wybierz UDOSTĘPNIONE zasoby.

W kroku 2 Wybierz bazę danych, wybierz MySQL.
 • Wybierz wersję bazy danych.
 • Określ pojemność pamięci: system ustawi minimalny rozmiar na 1 GB, ale wartość pamięci można zwiększyć do maksymalnie 100 GB.
   
  W przypadku Cloud DBaaS nie można obniżyć poziomu zasobów wybranych podczas konfiguracji. Zasoby można tylko ulepszać.
 • Poinformuj system, co zrobić, jeśli limit w wybranym planie zostanie przekroczony. Dostępne są 2 opcje:
  • Przelicz zasoby storage ponad limit zgodnie z planem pay-as-you-go.
  • Przekroczenie limitu nie będzie dozwolone.
    
   Status Cloud DBaaS zmieni się na Ograniczony i tylko niektóre funkcje będą włączone.
W kroku 3 Konfiguracja przypisz:
 • Nazwę usługi
 • Hasło - hasło użytkownika
   
  Więcej informacji na temat zasad tworzenia nazw i haseł znajdziesz w poradniku.
Kliknij KONTYNUUJ.

Sprawdź skonfigurowane ustawienia w podsumowaniu twojego DBaaS.

Potwierdź, klikając UTWÓRZ DBAAS.

Twój Cloud DBaaS pojawi się teraz na stronie Zarządzaj Cloud DBaaS.
Aby utworzyć Cloud DBaaS z bazą danych Microsoft SQL Server ze współdzielonymi zasobami, wykonaj następujące kroki:
 
W kroku 1 Wybierz typ DBaaS, wybierz UDOSTĘPNIONE zasoby.

W kroku 2 Wybierz bazę danych, wybierz Microsoft SQL Server.
 • Wybierz wersję bazy danych.
 • Określ pojemność pamięci: system ustawi minimalny rozmiar na 1 GB, ale wartość pamięci można zwiększyć do maksymalnie 100 GB.
   
  W przypadku Cloud DBaaS nie można obniżyć poziomu zasobów wybranych podczas konfiguracji. Zasoby można tylko ulepszać.
W kroku 3 Konfiguracja przypisz:
 • Nazwę usługi
 • Hasło - hasło użytkownika
   
  Więcej informacji na temat zasad tworzenia nazw i haseł znajdziesz w poradniku.
Kliknij KONTYNUUJ..

Sprawdź skonfigurowane ustawienia w podsumowaniu twojego DBaaS.

Potwierdź, klikając UTWÓRZ DBAAS.

Twój Cloud DBaaS pojawi się teraz na stronie Zarządzaj Cloud DBaaS.
Aby utworzyć Cloud DBaaS z bazą danych MySQL z dedykowanymi zasobami, wykonaj następujące czynności:
 
W kroku 1 Wybierz typ DBaaS, wybierz DEDYKOWANE zasoby.

W kroku 2 Wybierz bazę danych, wybierz MySQL.
 • Wybierz wersję bazy danych.
W kroku 3 Dostosuj usługę, ustaw wartości zasobów.
 • vCPU: określ liczbę vCPU: system ustawi minimalną ilość na 1, którą można zwiększyć do maksymalnie 24
 • RAM: określ wartość swojej pamięci RAM: system ustawi minimalną wartość na 1 GB, którą można zwiększyć do maksymalnie 72 GB.
 • Storage: określ pojemność pamięci: system ustawi minimalny rozmiar na 10 GB, który można zwiększyć do maksymalnie 500 GB, w blokach po 10 GB.
W przypadku Cloud DBaaS nie można obniżyć poziomu zasobów wybranych podczas konfiguracji. Zasoby można tylko ulepszać.

W kroku 4 Konfiguracja przypisz:
 • Nazwę usługi
 • Nazwę bazy danych
 • Użytkownika (admin) - nazwa użytkownika
 • Hasło - hasło użytkownika
   
  Więcej informacji na temat zasad tworzenia nazw i haseł znajdziesz w poradniku.
Kliknij KONTYNUUJ.

Sprawdź skonfigurowane ustawienia w podsumowaniu twojego DBaaS.

Potwierdź, klikając UTWÓRZ DBAAS.

Twój Cloud DBaaS pojawi się teraz na stronie Zarządzaj Cloud DBaaS.
Aby utworzyć Cloud DBaaS z bazą danych Microsoft SQL Server z dedykowanymi zasobami, wykonaj następujące czynności
 
W kroku 1 Wybierz typ DBaaS, wybierz DEDYKOWANE zasoby.

W kroku 2 Wybierz bazę danych, wybierz Microsoft SQL Server.
 • Wybierz wersję bazy danych.
W kroku 3 Dostosuj usługę, ustaw wartości zasobów
 • Licencje: podać ilość licencji powiązanych z wersją Microsoft SQL Server: system ustawia ilość na 4 licencje i nie można tego zmienić.
 • vCPU: określ liczbę vCPU: system ustawi minimalną ilość na 4, którą można zwiększyć do maksymalnie 16.
 • RAM: określ wartość swojej pamięci RAM: system ustawi minimalną wartość na 12 GB, którą można zwiększyć do maksymalnie 50 GB.
 • Storage: określ pojemność pamięci: system ustawi minimalny rozmiar na 10 GB, który można zwiększyć do maksymalnie 500 GB, w blokach po 10 GB.
W przypadku Cloud DBaaS nie można obniżyć poziomu zasobów wybranych podczas konfiguracji. Zasoby można tylko ulepszać.

W kroku 4 Konfiguracja przypisz:
 • Nazwę usługi
 • Nazwę bazy danych
 • Użytkownika (admin) - nazwa użytkownika
 • Hasło - hasło użytkownika
   
  Więcej informacji na temat zasad tworzenia nazw i haseł znajdziesz w poradniku.
Kliknij KONTYNUUJ.

Sprawdź skonfigurowane ustawienia w podsumowaniu twojego DBaaS.

Potwierdź, klikając UTWÓRZ DBAAS.

Twój Cloud DBaaS pojawi się teraz na stronie Zarządzaj Cloud DBaaS.
Aby utworzyć Cloud DBaaS z bazą danych PostgreSQL z dedykowanymi zasobami, wykonaj następujące czynności:
 
W kroku 1 Wybierz typ DBaaS, wybierz DEDYKOWANE zasoby.

W kroku 2 Wybierz bazę danych, wybierz PostgreSQL.
 • Wybierz wersję bazy danych.
W kroku 3 Dostosuj usługę, ustaw wartości zasobów.
 • vCPU: określ liczbę vCPU: system ustawi minimalną ilość na 1, którą można zwiększyć do maksymalnie 24
 • RAM: określ wartość swojej pamięci RAM: system ustawi minimalną wartość na 1 GB, którą można zwiększyć do maksymalnie 72 GB.
 • Storage: określ pojemność pamięci: system ustawi minimalny rozmiar na 10 GB, który można zwiększyć do maksymalnie 500 GB, w blokach po 10 GB.
W przypadku Cloud DBaaS nie można obniżyć poziomu zasobów wybranych podczas konfiguracji. Zasoby można tylko ulepszać.

W kroku 4 Konfiguracja przypisz:
 • Nazwę usługi
 • Nazwę bazy danych
 • Użytkownika (admin) - nazwa użytkownika
 • Hasło - hasło użytkownika
   
  Więcej informacji na temat zasad tworzenia nazw i haseł znajdziesz w poradniku.
Kliknij KONTYNUUJ.

Sprawdź skonfigurowane ustawienia w podsumowaniu twojego DBaaS.

Potwierdź, klikając UTWÓRZ DBAAS.

Twój Cloud DBaaS pojawi się teraz na stronie Zarządzaj Cloud DBaaS.