Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
BAZY DANYCH > Cloud DBaaS > Aktywacja i zarządzanie usługą > Zarządzanie autoryzowanymi adresami IP

2.3 Zarządzanie autoryzowanymi adresami IP

Każdy użytkownik musi mieć przypisany autoryzowany adres IP w celu uzyskania dostępu do bazy danych.

Usługa DBaaS o współdzielonych zasobach posiada opcję dodania do dwóch autoryzowanych adresów IP dla użytkownika. W przypadku usługi o zasobach dedykowanych możliwe jest dodanie nieograniczonej liczby autoryzowanych adresów IP (oraz dowolnych podsieci) dla nieograniczonej liczby użytkowników.
 
  Współdzielone zasoby Dedykowane zasoby
Autoryzowane adresy IP * 2 nieograniczone
Autoryzowane adresy IP z podsieciami **    
Użytkownicy 1 nieograniczone
* przykładowy adres IP 255.255.255.240
** przykładowy adres IP/CIDR 255.255.255.240/24
Skorzystaj z przycisku "ZARZĄDZAJ" w celu przejścia do strony szczegółów technicznych usługi Cloud DBaaS, dla której chcesz zarządzać autoryzowanymi adresami IP.

Kliknij na "Autoryzowane adresy IP" pod nazwą usługi.

Poniższe operacje mogą zostać wykonane na wylistowanych autoryzowanych adresach IP.
 
W celu dodania autoryzowanego adresu IP:
 • W sekcji "Autoryzowane adresy IP" kliknij "DODAJ ADRES IP".
 • Zostanie otwarte jedno z następujących okien
  • "Dodaj adres IP" (w przypadku współdzielonych zasobów);
  • "Dodaj adres IP lub zablokuj adres IP" (w przypadku dedykowanych zasobów);
  gdzie zostaniesz poproszony o wprowadzenie adresu IP, przypisanie go do użytkownika i ustawienia opisu.
 • Wciśnij "OK, ZATWIERDŹ" w celu zakończenia operacji.
 • Dodany adres IP pojawi się na liście w sekcji "Autoryzowane adresy IP".
Usunięcie adresu IP uniemożliwi przypisanemu użytkownikowi uzyskanie dostępu do bazy danych.

W celu usunięcia autoryzowanego adresu IP:
 • W sekcji "Autoryzowane adresy IP" znajdź adres IP, który chcesz usunąć. Umieść kursor nad przyciskiem "OPERACJE" i wybierz "Usuń adres IP".
 • Zostanie otwarte okno "Zatwierdź usunięcie adresu IP". Skopiuj i wklej tekst znajdujący się w oknie i zatwierdź za pomocą przycisku "OK, USUŃ".
 • Usunięty adres IP nie będzie dłużej widoczny na liście "Autoryzowanych adresów IP".
W celu edytowania opisu autoryzowanego adresu IP:
 • W sekcji "Autoryzowane adresy IP" znajdź adres IP, który chcesz edytować. Umieść kursor nad przyciskiem "OPERACJE" i wybierz "Edytuj opis".
 • Zostanie otwarte okno "Edytuj opis", w którym można zmienić obecny opis adresu IP.
 • Wciśnij przycisk "OK, ZATWIERDŹ" w celu zakończenia operacji.
Autoryzowane adresy IP nie mogą zostać zmienione (możliwa jest jedynie edycja opisu). Jedynym sposobem na zmianę autoryzowanego adresu IP przypisanego do użytkownika jest:
 • Usunięcie przypisanego autoryzowanego adresu IP;
  • Dodanie nowego autoryzowanego adresu IP i przypisanie go do użytkownika;
  • Lub przypisanie jednego z istniejących autoryzowanych adresów IP do użytkownika.