2.7 Usuwanie usługi

Jeśli usługa Cloud DBaaS zostanie usunięta (wraz ze współdzielonymi lub dedykowanymi zasobami), koszt już naliczony za tę konkretną usługę zostanie utracony. Bazy danych i wszelkie kopie zapasowe (automatyczne i ręczne) zostaną trwale usunięte i nie będzie można ich odzyskać.

Przejdź do arkusza danych technicznych usługi Cloud DBaaS, którą chcesz usunąć, klikając „ZARZĄDZAJ”.

Kliknij „USUŃ USŁUGĘ” w obszarze „CZYNNOŚCI SERWISOWE”.

Pojawi się wyskakujące okienko z prośbą o wybranie jednej z dwóch opcji:
 • Usuń usługę i dane na koniec opłaconego okresu.
   
  Jeśli wybierzesz tę opcję, możesz anulować proces usuwania przed końcem opłaconego okresu.
 • Natychmiast usuń usługę i dane.
   
  Jeśli wybierzesz tę opcję, zostaną one natychmiast i nieodwracalnie usunięte.
 
Miej na uwadze:
 • W przypadku wybrania opcji „Usuń usługę i dane na koniec opłaconego okresu” status usługi pozostanie „AKTYWNY” do naturalnego wygaśnięcia usługi, pod warunkiem przestrzegania limitów zasobów „Storage”.
 • W przypadku wybrania opcji „Usuń natychmiast usługę i dane” status usługi widoczny w sekcji „Zarządzaj Cloud DBaaS” zmieni się z „Aktywny” na „Usuwanie”, a przycisk „ZARZĄDZAJ” zostanie wyłączony do momentu zakończenia procesu usuwania.
Potwierdź żądaną opcję i kliknij „OK, USUŃ”.