BAZY DANYCH > Cloud DBaaS > Aktywacja i zarządzanie usługą > Import backupów na Cloud DBaaS

2.8 Import backupów na Cloud DBaaS

 
W celu wygenerowania skryptu:
 • Uruchom "SQL Server Management Studio". Kliknij prawym przyciskiem na bazę danych, którą chcesz wyeksportować i kliknij "Tasks" > "Generate Scripts...".
 • Pojawi się okno "Generate and Publish Scripts". Wciśnij "Next >".
 • Na stronie "Choose Objects" wybierz opcję "Script whole database and all database objects" lub "Select specific database objects", a następnie kliknij "Next >".
 • W oknie "Set Scripting Options" wybierz "Save Scripts to a specific location" i kliknij "Advanced" w celu skonfigurowania dodatkowych opcji eksportu. Następnie kliknij "Continue".
 • Zostanie wyświetlona strona z podsumowaniem, kliknij "Continue".
 • Kliknij "End" w celu zapisania lub publikacji skryptów.
Zaimportuj SQL do bazy danych za pomocą komendy:
 • sqlcmd -S IP_Istance_Dbaas -d DB_Name_Dbaas -U username_dbaas -P -i C:\path\to\file.sql
Pliki .sql zawierają wszelkie zapytania niezbędne do zapełnienia bazy danych.
W celu wygenerowania skryptu:
 • Kliknij "Export data" w zakładce "Manage" w menu po lewej stronie.
 • Zostanie wyświetlona lista dostępnych baz danych.
 • Zaznacz bazę danych, którą chcesz wyeksportować.
 • Jeśli chcesz wykonać backup danej tabeli, kliknij na nazwę bazy danych.
 • Wszystkie tabele z wybranej bazy danych pojawią się po prawej stronie.
 • Zaznacz okienko obok tabeli.
 • Wybierz wymaganą opcję z "Export options".
 • Za pomocą metody "Self-Contained File" możliwe jest szybsze odzyskanie pełnej bazy danych w przypadku awarii. Druga opcja, "Export to Dump Project Folder" tworzy oddzielny backup dla każdej tabeli. Skorzystanie z metody "Export to Dump Project Folder" pozwala na prostsze odzyskiwanie poszczególnych tabel. Wybór metody jest zależny od przeznaczenia danego backupu. W przypadku prostej archiwizacji bazy danych najlepiej wybrać opcję "Export to Self-Contained File".
 • Kliknij "Start Export".
Zaimportuj SQL do bazy danych za pomocą komendy:
 • mysql -h IP_Istance_Dbaas -u username_dbaas -p DB_Name_Dbaas < \path\to\file.sql
Pliki .sql zawierają wszelkie zapytania niezbędne do zapełnienia bazy danych.