Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 

2.4 Zarządzanie bazami danych

Każdy użytkownik musi korzystać z Autoryzowanego adresu IP w celu uzyskania dostępu do bazy danych.

Przejdź do arkusza danych technicznych Cloud DBaaS, dla którego chcesz zarządzać bazami danych, klikając "ZARZĄDZAJ".

Kliknij w "Użytkownicy i bazy danych" pod nazwą usługi.

Czynności, które możesz wykonać dla bazy danych zależą od tego, czy zasoby są współdzielone, czy dedykowane.
 
Bazy danych Współdzielone zasoby Dedykowane zasoby
Kopia zapasowa bazy danych (na żądanie)    
Kopia zapasowa wszystkich baz (na żądanie)    
Tworzenie bazy danych    
Przypisanie użytkownika do bazy danych    
Edycja profilu użytkownika bazy danych    
Usunięcie użytkownika z bazy danych    
Usunięcie bazy danych    
Czynności, które możesz wykonać dla bazy danych zależą od statusu Cloud DBaaS.
 
Bazy danych Aktywny Ograniczony Nieaktywny
Manualny backup bazy danych      
Tworzenie bazy danych*      
Przypisanie użytkownika do bazy *      
Edycja profilu użytkownika bazy *      
Usunięcie użytkownika z bazy *      
Usunięcie bazy danych *      
* tylko dla Cloud DBaaS z dedykowanymi zasobami
 
Aby wykonać manualną kopię zapasową bazy danych:
 • W obszarze "Bazy danych" znajdź bazę danych, której kopię zapasową chcesz utworzyć, najedź myszką na przycisk "AKCJE" obok niej i wybierz "Utwórz kopię zapasową bazy danych".
 • Pojawi się wyskakujące okno "Rozpocznij tworzenie kopii zapasowej bazy danych", zawierające nazwę i rozmiar bazy danych oraz koszt kopii zapasowej.
 • Kliknij "TAK, UTWÓRZ KOPIĘ ZAPASOWĄ BAZY DANYCH", aby zakończyć.
 • Podczas tworzenia kopii zapasowej po prawej stronie bazy danych zamiast przycisku "AKCJE" pojawi się komunikat "Tworzenie kopii zapasowej".
 • Utworzona kopia zapasowa zostanie wyświetlona w sekcji "Kopie zapasowe" jako "Na żądanie".
TWORZENIE KOPII ZAPASOWYCH WSZYSTKICH BAZ DANYCH (tylko dla Cloud DBaaS z dedykowanymi zasobami)
W obszarze "Bazy danych" znajduje się przycisk "KOPIUJ WSZYSTKIE BAZY", który umożliwia tworzenie ręcznej kopii zapasowej dla każdej bazy danych.
Aby utworzyć bazę danych:
 • W obszarze "Bazy danych" kliknij "UTWÓRZ BAZĘ DANYCH".
 • Pojawi się wyskakujące okno "Utwórz bazę danych", w którym zostaniesz poproszony o nadanie nowej bazie danych nazwy.
 • Kliknij "OK, UTWÓRZ BAZĘ DANYCH", aby zakończyć.
 • Nowa baza danych pojawi się na liście w obszarze "Bazy danych".
Każdy użytkownik musi korzystać z Autoryzowanego adresu IP w celu uzyskania dostępu do bazy danych.
 
Pamiętaj, że jeśli usługa ma status "Ograniczony" lub "Nieaktywny", nie możesz tworzyć nowych baz danych.
Aby przypisać użytkownika do bazy danych:
 • W obszarze "Bazy danych" znajdź bazę danych, do której chcesz przypisać użytkownika, najedź myszką na znajdujący się obok niej przycisk "AKCJE" i wybierz "Zarządzaj użytkownikami".
 • Pojawi się wyskakujące okno "Zarządzaj użytkownikami bazy danych", zawierające listę użytkowników już przypisanych do bazy danych.
 • Kliknij "DODAJ UŻYTKOWNIKA".
 • Pojawi się nowy wiersz, w którym możesz wybrać użytkownika do przypisania do bazy danych i jego uprawnienia.
 • Wybierz jednego z użytkowników dostępnych w menu rozwijanym, aby przypisać jego profil (uprawnienia).
   
  Każdy użytkownik musi korzystać z Autoryzowanego adresu IP w celu uzyskania dostępu do bazy danych.
 • Kliknij "ZAPISZ".
 • Pojawi się komunikat potwierdzający. Kliknij "POTWIERDŹ", aby zakończyć.
Jeśli istnieje baza danych bez żadnych użytkowników, możesz przypisać do niej jednego lub więcej użytkowników w sekcji "przypisz użytkownika" w odpowiednim wierszu pod "PRZYPISOWANI UŻYTKOWNICY".

Przynajmniej jeden użytkownik z profilem "Lite Admin" musi być przypisany do bazy danych.
Aby edytować profil użytkownika bazy danych:
 • W obszarze "Bazy danych" znajdź bazę danych z użytkownikiem, którego profil chcesz edytować, najedź myszką na znajdujący się obok niej przycisk "AKCJE" i wybierz "Zarządzaj użytkownikami".
 • Pojawi się wyskakujące okno "Zarządzaj użytkownikami bazy danych" zawierające listę użytkowników podłączonych do bazy danych.
 • Znajdź użytkownika, którego szukasz i edytuj jego profil w kolumnie "ZEZWOLENIA".
 • Kliknij "ZAPISZ".
 • Pojawi się komunikat potwierdzający. Kliknij "POTWIERDŹ", aby zakończyć..
Przynajmniej jeden użytkownik z profilem "Lite Admin" musi być przypisany do bazy danych.
Aby usunąć użytkownika z bazy danych:
 • W obszarze "Bazy danych" znajdź bazę danych, którą chcesz usunąć, najedź myszą na przycisk "AKCJE" obok niej i wybierz "Usuń bazę danych".
 • Pojawi się wyskakujące okno "Zarządzaj użytkownikami bazy danych" zawierające listę użytkowników podłączonych do bazy danych.
 • Znajdź użytkownika, którego chcesz usunąć i kliknij znajdujący się obok niego przycisk "USUŃ".
Przynajmniej jeden użytkownik z profilem "Lite Admin" musi być przypisany do bazy danych.
Aby usunąć bazę danych:
 • W obszarze "Bazy danych" znajdź bazę danych, którą chcesz usunąć, najedź myszką na przycisk "AKCJE" obok niej i wybierz "Usuń bazę danych".
 • Pojawi się wyskakujące okno "Potwierdź, że chcesz usunąć bazę danych", w którym zostaniesz poproszony o potwierdzenie, że chcesz kontynuować.
 • Kliknij "OK, USUŃ", aby zakończyć.
Usunięcie bazy danych nie powoduje usunięcia kopii zapasowych:
 • automatyczne kopie zapasowe będą przechowywane przez kolejne 7 dni
 • ręczne kopie zapasowe (na żądanie) nie zostaną usunięte, chyba że zostaną usunięte ręcznie, a ich koszt będzie nadal obliczany w przeliczeniu na godzinę za GB.