Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
BAZY DANYCH > Cloud DBaaS > Aktywacja i zarządzanie usługą > Uprawnienia użytkowników bazy danych

2.3.1 Uprawnienia użytkowników bazy danych

Istnieją trzy różne profile, które można przypisać do użytkownika (w odniesieniu do bazy danych):
 • Lite Admin: pełne uprawnienia do odczytu, zapisu i usuwania bazy danych.
  Użytkownik może czytać i edytować dane w tabelach, dodawać nowe rekordy, tworzyć i usuwać tabele oraz zmieniać strukturę istniejących tabel.
 • Odczyt/Zapis: uprawnienia do odczytu i zapisu w bazie danych.
  Użytkownik może dodawać, czytać, edytować i usuwać rekordy w tabelach.
  Użytkownik nie może tworzyć nowych tabel, usuwać istniejących ani zmieniać ich struktury.
 • Tylko odczyt: uprawnienie tylko do odczytu dla bazy danych.
  Użytkownik ma dostęp tylko do odczytu do całej bazy danych, ale nigdy nie ma uprawnień do zapisu. Użytkownik może odczytywać rekordy w różnych tabelach bez możliwości ich zmiany w jakikolwiek sposób.
Profil użytkownika Współdzielone zasoby Dedykowane zasoby
Lite Admin    
Odczyt/Zapis    
Tylko odczyt    
 
Gdy usługa ma współdzielone zasoby (zarówno dla MySQL, jak i dla Microsoft SQL Server), system tworzy tylko jednego użytkownika z pełnymi uprawnieniami do pojedynczej bazy danych.
 
Profil użytkownika odczyt zapis usuwanie
Lite Admin      
Gdy usługa posiada dedykowane zasoby (zarówno dla MySQL, jak i dla Microsoft SQL Server) możesz utworzyć kilku użytkowników i przypisać do nich jeden lub więcej profili, dla jednej lub więcej baz danych.
 
Profil użytkownika odczyt zapis usuwanie
Lite Admin      
Odczyt/Zapis      
Tylko odczyt      
 
Pamiętaj, że zawsze musi istnieć co najmniej jeden użytkownik z profilem „Lite Admin”.