3.1.2 Protokół FTP

By skorzystać z protokołu FTP potrzebne są następujące informacje (przykładowe dane zaznaczone są kursywą):
 
Konto: storageaccount konto utworzone za pośrednictwem Panelu Sterowania
Hasło: 123abc456 hasło skojarzone z kontem
Bucket: bucket2015 utworzona nazwa Bucket'u
Región: r1-it.storage.cloud.it region, do którego przypisany jest Object Storage

Dla każdego z regionów używana jest inna nazwa bramy.
 
Region URL Brama
R1-IT: r1-it.storage.cloud.it ftp-r1-it.storage.cloud.it
R1-FR: r1-fr.storage.arubacloud.fr ftp-r1-fr.storage.arubacloud.fr
R1-CZ: r1-cz.storage.forpsicloud.cz ftp-r1-cz.storage.forpsicloud.cz
R1-DE: r1-de.storage.arubacloud.de ftp-r1-de.storage.arubacloud.de
R1-UK: r1-uk.storage.arubacloud.co.uk ftp-r1-uk.storage.arubacloud.co.uk
R1-PL: r1-pl.storage.arubacloud.pl ftp-r1-pl.storage.arubacloud.pl

Stosując protokół FTP możesz:
 
Protokół FTP umożliwia tworzenie bezpośredniego połączenia komputera z systemem Windows do przestrzeni Object Storage.

Przykładowe dane:
 
Konto: storageaccount
Hasło: 123abc456
Bucket: bucket2015
Region: R1-IT
Brama: ftp-r1-it.storage.cloud.it

Kliknij prawym przyciskiem myszy w "Computer", wybierz z listy "Add a network location".Kliknij "Next".

W polu "Internet or network address:" należy wpisać bramę a przed nią dodać ftp://
(przykładowo dla bramy o adresie ftp-r1-it.storage.cloud.it należy wpisać ftp://ftp-r1-it.storage.cloud.it)
Jeśli chcesz uzyskać dostęp do bucketa wytarczy podać adres bramy oraz nazwę bucketa umieszczając przed nim znak /
(przykładowo dla bucketa o nazwie bucket2015 adres będzie następujący ftp://ftp-r1-it.storage.cloud.it/bucket2015)
Wpisanie wspomnianego bucket'a nie wyklucza dostępu do innych bucketów znajdujących się w tej lokalizacji.Wpisz nazwę użytkownika w polu "User name".
(dla naszego przykładu użyliśmy storageaccount)Nadać nazwę lokalizacji sieci, jeśli nie następowała zmiana bramy nazwa przydzielana jest automatycznie.
(dla naszego przykładu ftp-r1-it.storage.cloud.it)Kliknij "Next" i potwierdź klikając w "Finish".Podczas logowania system poprosi o hasło, należy je wpisać w polu "Password".
(dla przykładu użyliśmy 123abc456)Możesz zapamiętać hasło zaznaczając pole "Save password". Pozwoli to uzyskać bezpośredni dostęp do usługi bez konieczności wprowadzania danych logowania.
Jeśli nie zaznaczysz tego pola to za każdym razem chcąc uzyskać dostęp trzeba będzie je wpisywać.

Po zakończeniu tych operacji uzyskasz bezpośredni dostęp do przestrzeni Object Storage. W poniższym przykładzie widać utworzone dwa bucket'y.
Dzięki temu połączeniu jest możliwość zarządzania przestrzenią Object Storage tak jak przy użyciu klienta FTP (CloudBerry Explorer i DragonDisk) oraz Object Storage Web Client.
 
Przypominamy, że pliki umieszczane za pośrednictwem protokołu FTP mogą mieć uprawnienia prywatne. Aby zmienić uprawnienia należy użyć klienta FTP (CloudBerry Explorer, DragonDisk) lub Object Storage Web Client.
Protokół FTP umożliwia tworzenie bezpośredniego połączenia komputera z systemem Linux do przestrzeni Object Storage.

Przykładowe dane:
 
Konto: storageaccount
Hasło: 123abc456
Bucket: bucket2015
Region: R1-IT
Brama: ftp-r1-it.storage.cloud.it
 

Example for *Debian Systems

Install curlftpfs
sudo apt-get install curlftpfs

Edit /etc/fstab as follow:
sudo vim /etc/fstab

Add the following line:
curlftpfs#storageaccount:123abc456@ftp-r1-it.storage.cloud.it /bucket2015 fuse rw,uid=1000,umask=0777,user,suid,allow_other,exec,auto,utf8 0 1
Change ftpUsername, ftpPassword, ftpUrl and localDirectory according to your configuration

Execute mount -a:
sudo mount -a

 
Przypominamy, że pliki umieszczane za pośrednictwem protokołu FTP mogą mieć uprawnienia prywatne. Aby zmienić uprawnienia należy użyć klienta FTP (CloudBerry Explorer, DragonDisk) lub Object Storage Web Client.
Protokół FTP umożliwia archiwizowanie plików nawet z urządzenia mobilnego. Wystarczy zainstalować dowolną aplikację FTP i skonfigurować ją we właściwy sposób dla Object Storage podając (bramę, konto oraz hasło).

Jeśli nie chcesz instalować aplikacji zawsze będziesz miał możliwość skorzystania z klienta poprzez stronę internetową Object Storage Web Client.

Korzystając z klienta FTP (dla komputerów z systemem Windows oraz Linux) lub aplikacji na urządzenia mobilne można tworzyć nowe bucket'y. Do ich usunięcia niezbędne będą odpowiednie uprawnienia.