Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
STORAGE > Object Storage > 3 - Korzystanie z konta Storage > Dostęp do wgranych plików przez stronę

3.3 Dostęp do wgranych plików przez stronę

Po wgraniu, za pomocą oprogramowania klienckiego, pliku do zdalnej przestrzeni storage, będzie on dostępy za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari ...), pod warunkiem iż zostały skonfigurowane uprawnienia publicznego dostępu.

Za pomocą nazwy pliku, Regionu oraz bucket'u możliwe jest utworzenie, na dwa sposoby, adresu do pliku:
 
http://URL Regionu/bucket/nazwa pliku alternatywnie http://bucket.URL Regionu/nazwa pliku
Jeśli więc Regionem URL będzie "r1-it.storage.cloud.it", nazwą folderu (bucket) będzie "backup" oraz załadowany zostanie plik "example.txt" to adres będzie następujący:
 
http://r1-it.storage.cloud.it/backup/example.txt alternatywnie http://backup.r1-it.storage.cloud.it/example.txt
Oprogramowanie klienckie używa różnych strategii zarządzania uprawnieniami. Element utworzony lub wgrany do zdalnego przestrzeni storage może być publiczny lub prywatny w zależności od typu używanego oprogramowania klienckiego użytego do utworzenia lub wysłania elementu. Wszystkie programy klienckie opisane tutaj pozwalają zarządzać uprawnieniami tak, by można było przydzielić lub ograniczyć dostęp poprzez przeglądarki do treści przesłanych do zdalnej przestrzeni. Aby skonfigurować uprawnienia zajrzyj do odpowiednich sekcji w pomocy oprogramowania klienckiego: