STORAGE > Object Storage > Korzystanie z konta Storage > Oprogramowanie klienckie

3.1 Oprogramowanie klienckie

Aby korzystać z usługi Object Storage musisz posiadać:
 • Szczegóły konta
  Nazwa Konta - nazwa nadana dla konta;
  Hasło - hasło, które zostało przypisane dla konta;
  Region URL - czyli adres Regionu, do którego konto przynależy (dostępne na stronie ze szczegółami konta);
 • Programy do połączeń
Istnieje różne, darmowe oprogramowanie w Internecie do zarządzania zdalnymi plikami i folderami. Poniżej przedstawiamy oprogramowanie, które wspiera usługę Object Storage.
 
Web Client
Wliczone w usługę
Umożliwia Ci zarządzanie plikami oraz zdalnymi zasobami za pomocą przeglądarki bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. Prosty i funkcjonalny interfejs, upraszcza wgrywanie i udostępnianie plików.
Protokół FTP Kompatybilny ze wszystkimi klientami FTP dla komputerów stacjonarnych oraz urządzeń mobilnych.
CloudBerry Explorer
(Client S3) licencja bezpłatna
Zgodny z systemem Windows, pozwala na zarządzanie lokalnymi i zdalnymi plikami oraz zasobami z dwóch okien interfejsu.
S3 Browser
(Client S3) licencja bezpłatna
Prosty w użyciu dla dużej ilości danych, kompatybilny z systemem Windows.
DragonDisk
(Client S3) licencja bezpłatna
Zgodny z Windows, OSX i Linux, pozwala na zdalne zarządzanie plikami i zasobami z dwóch okien interfejsu. Obsługuje porównania, tworzenie kopii zapasowych i synchronizacje folderów.
Dostępne są różne rozwiązania stron trzecich, zarówno darmowe, jak i płatne, do wykonywania automatycznego backupu przestrzeni Object Storage. Jednym z nich jest oprogramowanie Iperius Backup (www.iperiusbackup.com).
Przed rozpoczęciem ważne jest zrozumienie pojęcia "buckets". Aby skorzystać z usługi Object Storage każde konto Object Storage potrzebuje najpierw utworzyć kontener gdzie będą przechowywane pliki. Techniczny termin definiujący ten kontener to właśnie "bucket". W zdalnej przestrzeni bucket odzwierciedlony jest folderem utworzonym przez użytkownika. Nazwa takiego folderu tworzy adres URL plików, które zawiera.

Poniżej przykład URL, dzięki któremu można uzyskać dostęp do plików wgranych do folderu:
 
http://URL Region/bucket/nazwa pliku alternatywnie http://bucket.URL Region/nazwa pliku

Dlatego, jeśli adres Regionu URL to "r1-it.storage.cloud.it", dla posiadanej nazwy folderu (bucket) o nazwie "backup" i dla wgranego pliku "example.txt" mamy wynik w postaci:
 
http://r1-it.storage.cloud.it/backup/example.txt alternatywnie http://backup.r1-it.storage.cloud.it/example.txt

Istnieje kilka zasad, które muszą być przestrzegane i uznawane, w odniesieniu do folderu (bucket), który użytkownik będzie tworzył w zdalnej przestrzeni:
 • system wymaga, aby każdy bucket miał unikalną nazwę dla danego Regionu;
 • nie może być użyta nazwa "bucket";
 • musi mieć długość od 3 do 63 znaków;
 • nazwa może zawierać znaki (małe litery) oraz cyfry; nie może zawierać spacji; nie może zawierać znaków specjalnych prócz symboli: "." , "–" pod warunkiem, iż nie znajdują się one na początku ani na końcu nazwy oraz nie są umieszczone po sobie;
 • bucket'y nie mogą być zagnieżdżone, mogą być tworzone tylko w głównej ścieżce zdalnej przestrzeni;
 • możliwe jest utworzenie do 100 bucket'ów dla każdego konta;