Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
STORAGE  /  Object Storage  /  4 - Korzystanie z konta Storage  /  Oprogramowanie klienckie

4.1 Oprogramowanie klienckie

Aby korzystać z usługi Object Storage musisz posiadać:
 • Szczegóły konta
  Nazwa Konta - nazwa nadana dla konta;
  Hasło - hasło, które zostało przypisane dla konta;
  Region URL - czyli adres Regionu, do którego konto przynależy (dostępne na stronie ze szczegółami konta);

 • Programy do połączeń
Istnieją różne, darmowe oprogramowania w internecie do zarządzania zdalnymi plikami i folderami. Poniżej przedstawiamy oprogramowanie, które wspiera usługę Object Storage.
 
Web Client
Dołączony do usługi
http://webstorage.cloud.it
Pozwala na zarządzanie zdalnymi plikami  oraz zasobami za pomocą przeglądarki bez konieczności instalowania innego oprogramowania. Prosty i funkcjonalny interfejs ułatwia upload oraz udostępnianie plików. Zobacz więcej »
Protokół FTP
Kompatybilny ze wszystkimi klientami FTP dla komputerów stacjonarnych oraz urządzeń mobilnych. Zobacz więcej »
 
S3 Client
CloudBerry Explorer

Licencja: free
www.cloudberrylab.com
Zgodne z Windows, umożliwia zarządzanie zdalnymi plikami oraz zasobami za pomocą dwuoknowego interfejsu. Pozwala na porównywanie, backupowanie oraz synchronizację folderów. Zobacz więcej »
S3 Client
S3 Browser

Licencja: free
s3browser.com
Prosty w użyciu dla dużej ilości danych, kompatybilny z systemem Windows. Zobacz więcej »
S3 Client
DragonDisk

Licencja: free
www.s3-client.com
Kompatybilny z Windows oraz OSX, umożliwia zarządzanie zdalnymi plikami oraz zasobami. Zobacz więcej »

Bucket


Przed rozpoczęciem ważne jest zrozumienie pojęcia "buckets". Aby skorzystać z usługi Object Storage każde konto Object Storage potrzebuje najpierw utworzyć kontener gdzie przechowywane/zapisywane są pliki. Techniczny termin definiujący ten kontener to właśnie "bucket". W zdalnej przestrzeni bucket odzwierciedlony jest folderem utworzonym przez użytkownika. Nazwa takiego folderu tworzy adres URL plików, które zawiera.

Poniżej jako przykład URL, dzięki któremu można uzyskać dostęp do plików wgranych do folderu:
http://URL Region/bucket/nazwa pliku alternatywnie http://bucket.URL Region/nazwa pliku

Dlatego, jeśli adres Regionu URL to "r1-it.storage.cloud.it", dla posiadanej nazwy folderu (bucket) o nazwie "backup" i dla wgranego pliku "example.txt" mamy wynik w postaci:
http://r1-it.storage.cloud.it/backup/example.txt alternatywnie http://backup.r1-it.storage.cloud.it/example.txt

Istnieje kilka zasad, które muszą być przestrzegane i uznawane, w odniesieniu do folderu (bucket), który użytkownik będzie tworzył w zdalnej przestrzeni:
 • system wymaga, aby każdy bucket miał unikalną nazwę dla danego Regionu;
 • nie może być użyta nazwa "bucket";
 • musi mieć długość od 3 do 63 znaków;
 • nazwa może zawierać znaki (małe litery) oraz cyfry; nie może zawierać spacji; nie może zawierać znaków specjalnych prócz symboli: "." , "–" pod warunkiem, iż nie znajdują się one na początku ani na końcu nazwy oraz nie są umieszczone po sobie;
 • bucket'y nie mogą być zagnieżdżone, mogą być tworzone tylko w głównej ścieżce zdalnej przestrzeni;
 • możliwe jest utworzenie do 100 bucket'ów dla każdego konta;