Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 

3.1.4 S3 Browser

Poniżej znajduje się przewodnik korzystania z usługi Aruba Cloud Object Storage za pomocą oprogramowania klienckiego jakim jest S3 Browser. Aby korzystać z usługi potrzebujesz następujących danych:
 • Nazwa Konta - nazwa nadana dla konta w trakcie jego tworzenia;
 • Hasło - hasło wybrane dla konta;
 • Region URL - adres Regionu do którego konto przynależy, informacja dostępna na stronie ze szczegółami konta;
 
 • Pobierz oprogramowanie, wykonaj jego instalację i uruchom program.
 • Otworzy się okno, w którym należy wpisać żądane informacje.

 • W "Account Name" podaj nazwę, którą chcesz przypisać do nowego konta.
  W "Storage Type" wybierz z listy "S3 Compatible Storage".
  Wprowadź Region URL wskazany na stronie ze szczegółami konta Object Storage w polu "REST Endpoint" (bez podawania http://).
  Wprowadź nazwę konta Object Storage w polu "Access Key ID".
  W polu "Secret Access Key" wprowadź hasło konta Object Storage.

 • Potwierdź klikając w "Add new account".
 • Możliwe jest również utworzenie nowego konta za pomocą "Add new account.." wybranego z menu "Accounts".

 • Po utworzeniu konta wyświetli się poniższe okno. Po lewej stronie dostępny jest Twój "bucket". Po prawej stronie pliki i foldery znajdujące się w zdalnej przestrzeni Object storage.

 • Jeśli nie ma "bucket" w przestrzeni Storage lub chcesz utworzyć nowy trzeba kliknąć w przycisk "New bucket" znajdujący się po lewej stronie.

 • Po kliknięciu otworzy się nowe okno "Create New Bucket". W polu "Bucket name" trzeba wprowadzić nazwę bucket'u (patrz instrukcja) a następnie kliknąć w "Create new bucket" by zakończyć proces.

 • Korzystając z prawego menu możesz przesłać, pobrać, usuwać oraz tworzyć pliki i foldery.

Po wgraniu pliku do zdalnej przestrzeni storage, możliwe jest skonfigurowanie uprawnień. By to przeprowadzić należy postępować w następujący sposób:
 • Wybierz plik ze zdalnej przestrzeni storage.

 • Należy wybrać z dolnej części aplikacji "Permissions". Możliwe jest modyfikowanie uprawnień pojedynczo bądź też grupowo za pomocą dwóch dolnych przycisków.

 • Jeśli został wybrany folder (dotyczy również bucket'u) można dokonać zmiany uprawnień do wszystkich elementów w nim zawartych poprzez wybór "Apply for all subfolders and files".

 • Potwierdź zmianę uprawnień klikając w "Apply changes".