Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 

3.1.5 DragonDisk

Poniżej znajduje się przewodnik korzystania z usługi Aruba Cloud Object Storage za pomocą oprogramowania klienckiego DragonDisk. Aby korzystać z usługi potrzebujesz następujących danych:
 • Nazwa Konta - nazwa nadana dla konta w trakcie jego tworzenia;
 • Hasło - hasło wybrane dla konta;
 • Region URL - adres Regionu do którego konto przynależy, informacja dostępna na stronie ze szczegółami konta;
 
 • Pobierz oprogramowanie, wykonaj jego instalację i uruchom program.
 • Pojawi się następujący interfejs.

 • Kliknij na "Accounts..." w menu "File".

 • Pojawi się okno jak poniżej. Kliknij na "New".

 • Pojawi się okno dialogowe z żądaniem wprowadzenia kilku parametrów.
  Wybierz "Other S3 compatible service" z listy "Provider".
  Wprowadź Region URL wskazany na stronie ze szczegółami konta Object Storage (bez http://) w polu "Service Endpoint".
  Podaj nazwę jaką chcesz nadać dla nowego konta w polu "Account name".
  Pole "Comment" jest opcjonalne.
  Podaj nazwę konta Object Storage w polu "Access key".
  Podaj hasło do konta Object Storage w polu "Secret key".

 • Potwierdź klikając "OK". Nowe konto pojawi się na liście "Accounts". Z tej zakładki możesz później edytować wcześniej skonfigurowane parametry.

 • Teraz możesz uzyskać dostęp do zdalnej przestrzeni przypisanej do konta: wybierz konto (wskazując wybraną nazwę "Account name") w jednej z dwóch list "Root" znajdujących się na górze, a w pozostałej "Computer". Jeśli masz skonfigurowanych kilka kont Object Storage, możesz przesyłać dane pomiędzy dwoma zdalnymi przestrzeniami.

 • Możliwa jest zmiana sposobu wyświetlania dwóch kolumn za pomocą "View" w górnym menu.
 • Pierwszą rzeczą jaką musisz zrobić jest utworzenie folderu, który reprezentuje "bucket" (unikalny dla każdego Regionu) konta Object Storage. Nazwa jaką mu nadasz, będzie użyta do wygenerowania adresu URL, służącego do wpisywania w przeglądarkach w celu dostępu do wgranych na zdalną przestrzeń plików.
 • Wybierz nowe konto i kliknij na udostępnioną ikonę w celu utworzenia "bucket'u".

 • Pojawi się okno dialogowe, w którym musisz podać nazwę (zobacz w przewodniku).

 • Jeśli wybrana nazwa będzie już używana w danym Regionie lub jeśli nie będziesz przestrzegał zasad tworzenia nazwy, program wyświetli komunikat o błędzie.
 • Klikając na "OK" zostanie utworzony "bucket" i folder pojawi się w zdalnej przestrzeni. Możliwe jest utworzenie wielu "bucket'ów" w tej samej zdalnej przestrzeni.

 • Aby przesyłać pliki, musisz je zaznaczyć oraz skorzystać z udostępnionych przycisków "Copy" oraz "Paste".

Dzięki temu iż DragonDisk posiada dwa obszary połączenia, możliwe jest intuicyjne przesyłanie plików. Użytkownicy którzy posiadają wiele kont Object Storage mogą przesyłać dane z przestrzeni jednego konta do drugiego bez konieczności pobierania plików na swój komputer; w takim przypadku musisz stworzyć odpowiednie połączenia.
Po wgraniu pliku na zdalną przestrzeń, możliwe jest skonfigurowanie uprawnień, tak by uczynić go publicznym. W celu konfiguracji wykonaj następujące kroki:
 • Wybierz plik w zdalnej przestrzeni storage i kliknij na nim prawym przyciskiem myszy. Pojawi się rozwijane menu.

 • Wybierz "Properties". Otworzy się okno "Object properties". Wybierz zakładkę "Security".

 • Kliknij na "Add" aby dodać profil, a następnie wybierz z listy opcję "All Users". (Dla zaawansowanych użytkowników: możliwe jest także utworzenie nowych profili za pomocą przycisku "New").

 • Profil "All Users" zostanie aktywowany i będzie on następnie listowany z innymi na liście aktywnych profili. Wybierając "Download", plik zostanie upubliczniony, umożliwiając wszystkim którzy znają adres na jego obejrzenie i w razie konieczności jego pobranie.

 • Jeśli chcesz aby plik pozostał prywatny, powtórz procedurę i odznacz uprawnienia wcześniej nadane dla profilu "All Users".
 • Przypominamy, iż DragonDisk w domyślnej konfiguracji wgrywa wszystkie pliki jako prywatne. Konieczne jest zatem wykonanie powyższej procedury aby uczynić je publicznymi.