COMPUTING > Serwery Cloud > 8 - Import i Eksport Serwera Cloud > Instalacja systemu operacyjnego z wirtualnego CD-DVD na serwerze Cloud z szablonu niestandardowego

8.2.1 Instalacja systemu operacyjnego z wirtualnego CD-DVD na serwerze Cloud z szablonu niestandardowego Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Możliwe jest zainstalowanie nowego systemu operacyjnego, za pomocą wirtualnego napędu CD/DVD, w dowolnym czasie i na dowolnym serwerze Cloud. Jednak, jeśli chcesz zainstalować system operacyjny przez Wirtualne CD/DVD, zalecamy utworzenie nowego serwera Cloud.

Poniżej opisujemy krok po kroku procedurę instalcji systemu:

1 - Aktywuj przestrzeń FTP

Należy aktywować usługę przestrzeni  FTP w wybranym przez siebie datacenter, w którym zamierzasz utworzyć serwer Cloud.

2 - Przegranie pliku ISO na konto  FTP

Gdy przestań FTP zostanie aktywowana , wówczas można rozpocząć przegrywanie plików  za pomocą ogólno dostępnych programów klienta FTP (FileZilla, CoreFTP, Cyberduck, ...), Przesyłane pliki  ISO powinny być zgodne z zalecanym formatem.

3 - Utworzenie serwera Cloud  z importu FTP

Zaloguj się do Panelu sterownia i przejdź do sekcji zarządzaj. Utwórz nowy serwer, jednak na etapie wybory systemu operacyjnego kliknij na zakładkę "Import z FTP".

kliknij na "Aktywuj".

Następnie podaj tylko rozmiar dysku podstawowego bez podłączania żadnego obrazu dysku.

Przejdź do utworzenia serwera cloud.

4 - Przesłanie pliku ISO na wirtualne CD / DVD

Na tym etapie należy załadować plik ISO (poprzednio przesłane na przestrzeń FTP) do wirtualnego odtwarzacza CD/DVD serwera Cloud. Otwórz stronę techniczną szczegółów serwera Cloud (poprzez przycisk "Zarządzaj"). Przewiń stronę do sekcji "Wirtualny odtwarzacz CD/DVD" i kliknij "Wgraj".

Otworzy się okno z listą wszystkich obrazów ISO dostępnych w Twojej przestrzeni FTP.

Wybierz plik obrazu ISO na dysku, który chcesz przesłać na wirtualny odtwarzacz CD/DVD i potwierdzić.
Poczekaj aż  proces przesyłania zostanie pomyślnie zakończony. Plik ISO zostanie wyświetlony w Wirtualnym odtwarzaczu CD / DVD.
Biorąc pod uwagę, że jest to instalacja CD/DVD radzimy, aby upewnić się, że obraz ISO przesłany na płytę CD/DVD, to obraz startowy.
Jeżeli nie posiadasz obrazu ISO systemu operacyjnego Linux Ubuntu lub Linux Debian. Przypominamy, że można obraz takiego systemu pobrać za darmo z internetu.
Jeśli jednak potrzebujesz obrazów ISO dla systemów operacyjnych Windows, Microsoft oferuje wersje  systemu do pobrania dla klientów z kontem TechNet. Przypominamy, że Microsoft wymaga aktywacji zainstalowanego systemu operacyjnego w ciągu trzydziestu dni.

5 - Wyłączenie serwera Cloud

Wyłącz serwer Cloud wykonując dany proces. W zależności od wyboru hypervisor i odpowiednich narzędzi, może wystąpić sytuacja,  że nie będą dostępne polecenia "Stop" na serwerach  bez systemu operacyjnego. W tym przypadku jedynym sposobem na wyłączenie serwera Cloud jest "wymuszone wyłączenie". Poniżej ilustracja z możliwymi metodami zakończenia pracy serwera.

6 - Install the Recovery Console

Konsole odzyskiwania należy zainstalować jeśli nie zostało to zrobione wcześniej. To jedyne narzędzie, które pozwala na dostęp do utworzonego serwera Cloud na tym etapie. Na tym etapie instalacji serwer nie posiada jeszcze publicznego numeru ip i nie jest podłączony do sieci, w związku z tym nie jest dostępny poprzez standardowe narzędzia: (RDP, SSH, VMware vSphere Client, VMware vSphere Web Client i Applet RDP / SSH) .

7 - Uruchom serwer Cloud z wirtualnego CD / DVD

Teraz trzeba przejść do serwera Cloud w celu instalacji systemu operacyjnego. Zarówno Hyper-V i VMware mają ustawiony najwyższy priorytet dla wirtualnego odtwarzacza CD/DVD na liście nośników rozruchu podczas uruchamiania systemu. Dlatego też po prostu należy uruchomić serwer Cloud w celu wykonania instalacji z wirtualnego dysku CD / DVD.

• Restart Serwera Cloud

Uruchom serwer z panelu sterowania.

• Dostęp do serwera Cloud z konsoli odzyskiwania

Zaloguj się do serwera Cloud przez konsole odzyskiwania.

8 - Instalacja systemu operacyjnego.

Korzystając z Konsoli odzyskiwania można teraz zainstalować system operacyjny. W zależności od rodzaju systemu operacyjnego podczas instalacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

9 - Wyłączenie serwera Cloud

Po zainstalowaniu systemu operacyjnego należy wyłączyć serwer Cloud.

10 - Wysuń wirtualny CD/DVD

Po zakończeniu instalacji systemu operacyjnego, trzeba wyjąć dysk (plik ISO) z wirtualnego odtwarzacza CD/DVD: jest to istotne, ponieważ pozwoli uniknąć ponownej instalacji systemu przy kolejnym uruchomieniu usługi Cloud. Aby usunąć wgrany plik otwórz stronę szczegółów technicznych serwera Cloud znajdująca się w Panelu sterowania i kliknij na przycisk "Wysuń" widocznym w sekcji "Wirtualny odtwarzacz CD / DVD".

11 - Restart serwera Cloud

Zrestartuj serwer Cloud, na którym teraz będzie system operacyjny gotowy do przeprowadzenia pierwszej konfiguracji.

12 - Dostęp do serwera po przez konsole odzyskiwania

Teraz serwer Cloud posiada funkcjonalny system operacyjny, ponieważ nie jest on podłączony do sieci zewnętrznej i nie ma publicznego adresu IP,  jest on dostępny jedynie z Konsoli odzyskiwania.
Aby włączyć połączenia z serwerem Cloud trzeba:

• konfiguracja danych logowania (login i hasło)

Musisz skonfigurować dane logowania (nazwa użytkownika i hasło), dzięki czemu można następnie uzyskać dostęp do serwera za pomocą jednego z trybów połączeń (RDP, SSH).

• Przypisanie publicznego IP

• Konfiguracja karty sieciowej z publicznym IP

Po przypisaniu publicznego IP do serwera trzeba skonfigurować połączenie przez kartę sieciową. Zgodnie z wybranym systemem operacyjnym. Poniżej publikujemy link do informacji na ten temat:
- Windows
- Linux
- Linux Debian / Ubuntu
- Linux openSuse

• Włączanie zdalnego dostępu RDP (dla Windows Cloud Servers)

Jeśli tworzysz serwer Cloud z systemem operacyjnym Windows przypominamy, że aby umożliwić zdalny dostęp, należy umożliwić połączenie przez RDP.

• Usuń ustawienia, takie jak wygaszacz ekranu, stand-by, oszczędność energii, hibernacja, etc ...

Przypominamy, aby usunąć wszelkie ustawienia, które mogłyby utrudnić komunikację z serwerem i spowodować nieosiągalność za pomocą standardowych trybów połączenia. Jeśli zdarzy Ci się opuścić kilka konfiguracji zawsze można uzyskać dostęp do serwera z konsoli odzyskiwania, gdzie można regulować pewne ustawniena.

• Instalacja narzędzi dostarczonych przez Hypervisor'y

Narzędzia dostarczone przez Hypervisor, mogą być pomocne w zarządzaniu maszyną wirtualną i dlatego zaleca się je zainstalować.
Zobacz także
Zarządzanie kontem FTP (wirtualny CD/DVD)
Konsola odzyskiwania
Wyłączanie Serwera Cloud