COMPUTING > Serwery Cloud > Zarządzanie Serwerem Cloud > Zarządzanie usługą FTP

6.02 Zarządzanie usługą FTP Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Jedynie pliki o następujących rozszerzeniach mogą zostać wgrane na przestrzeń FTP:
 • .iso (jedynie obrazy bootable)
 • .vmdk
 • .vhd
Pliki o innych rozszerzeniach nie mogą zostać wykorzystane.

Każde konto Aruba Cloud (FPL-12345) posiada przestrzeń dyskową FTP dla każdego aktywnego data center. Aktywacja usługi leży po stronie użytkownika. Pierwsze 50 GB przestrzeni jest darmowe. Użytkownik może zwiększyć powierzchnię FTP poprzez wykupienie pakietów po 10 GB każdy. Usługa FTP składa się ze zdalnej przestrzeni dyskowej dostępnej poprzez dowonlego klienta FTP, który pozwala na eksport oraz import dysków wirtualnych i obrazów w formacie .iso.
 
 • zaloguj się do Panelu Kontrolnego;
 • wybierz „COMPUTING” z menu;
 • przejdź do „Zarządzanie Usługą FTP” w sekcji „SZABLON” menu po lewej stronie;
 • zostaniesz przeniesiony na stronę „ZARZĄDZANIE USŁUGĄ FTP”;
 • widoczny w tym miejscu „STATUS USŁUGI FTP” będzie ustawiony na „NIEAKTYWNA”;
 • wciśnij przycisk „AKTYWUJ ZARZĄDZANIE FTP”;
 • po zakończeniu procesu aktywacji, status zmieni się na „AKTYWNA”;
 • na stronie „SZCZEGÓŁY ZARZĄDZANIA FTP” wyświetlona zostanie obecnie wykorzystywana przestrzeń z dostępnych 50 GB.
 • przejdź do strony „Zarządzanie Usługą FTP”;
 • kliknij na „Edytuj” pod „Zarządzanie Usługą FTP”;
 • w tym miejscu możesz zwiększyć całkowitą przestrzeń FTP;
 • możesz zakupić pakiety przestrzeni po 10 GB każdy. Maksymalna możliwa przestrzeń to 600 GB;
   
  Koszt usługi jest naliczany godzinowo jedynie dla powierzchni ponad domyślne 50 GB.
   
  Możesz zmniejszyć przestrzeń FTP jedynie do poziomu obecnie wykorzystywanej przestrzeni, jednak nie może ona być mniejsza od domyślnych (darmowych) 50 GB.
 • ustaw docelowy rozmiar i kliknij „Edytuj”;
 • zostanie wyświetlone okno „Edycja Przestrzeni FTP”, w którym zostaniesz poproszony o zatwierdzenie zmian poprzez kliknięcie „POTWIERDŹ”.
Dostęp do przestrzeni FTP wymaga:
 • danych logowania, które można znaleźć w zakładce „Zarządzanie usługą FTP” sekcji „SZABLON” w menu po lewej stronie Panelu Kontrolnego;
 • dowolnego klienta FTP (na przykład FileZilla, CoreFTP, Cyberduck).
Należy pamiętać, iż pliki nie mogą być usuwane z przestrzeni FTP (.iso, .vmdk i .vhd) poprzez Panel Kontrolny. Wymagane jest manualne usunięcie przez użytkownika.
W przypadku wykorzystania dostępnych środków, Usługa FTP zostanie zredukowana do darmowych 50 GB. Jeśli zajmowana przestrzeń wynosi więcej niż 50 GB, Usługa FTP zostanie zawieszona do czasu usunięcia części danych i osiągnięcia powierzchni poniżej darmowego limitu.
W innym wypadku, jeśli środki nie zostaną uzupełnione w ciągu 17 dni, zawartość przestrzeni FTP zostanie usunięta. Po doładowaniu środków możliwe będzie ponowne zakupienie przestrzeni FTP.