COMPUTING > Serwery Cloud > Publiczne adresy IP > Jak prawidłowo skonfigurować kartę sieciową dla serwera Linux

10.1.5 Jak prawidłowo skonfigurować kartę sieciową dla serwera Linux Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Dla prawidłowej aktywacji nowych numerów IP należy wykonać konfigurację karty sieciowej. Dane potrzebne do przeprowadzenia konfiguracji interfejsu sieciowego serwera są udostępnione w panelu sterowania.
 1. Po zalogowaniu się, w panelu sterowania wybierz zakładkę "Zarządzaj Swoim Serwerami" w panelu sterowania i kliknij na "Publiczne adresy IP" w menu po lewej stronie (sekcja sieć).
 2. Następnie z listy dostępnych adresów IP wybierz ten który jest przewidziany dla twojego serwera Cloud i kliknij na przycisk szczegóły.

Gdy poznasz szczegółowe dane dla danego numer IP, zaloguj się do serwera Linux Debian za pomocą konsoli odzyskiwania i skonfiguruj kartę sieciową (ustawienia mogą być wprowadzone na stałe lub na czas próby, testowo). Poniżej przedstawiamy wskazówki jak tego dokonać:

 1. Uruchom z linii komend polecenie "ifconfig" według schematu ifconfig <interface> <ip_address> netmask <netmask> gdzie : <interface>  oznaczenie karty którą chcesz skonfigurować np.:(eth0 eth1 eth2), <ip_address> czyli Publiczny adres IP , <netmask> maska podsieci. (np.: polecenie z przykładowymi danymi ifconfig eth2 95.110.153.24 netmask 255.255.255.0 interface sieciowy eth2  został powiązany z numerem IP 95.110.153.24 ).
 2. Launch from the command line "route" thus composed route add default gw <gateway> gdzie <gateway> jest numerem IP domyślnej bramki. (przykładowe polecenie route add default gw 95.110.153.1 domyślna brama została ustawiona z adresem IP "95.110.153.1").
 3. Uruchom w linii komend polecenie "route" zgodnie ze składnią ifconfig <interface> aby sprawdzić czy karta sieciowa została skonfigurowana prawidłowo (np.: Polecenie ifconfig eth2 aktywuje nowe ustawienia dla karty oznaczonej jako eth2 i pozwala zweryfikować czy sieć działa).
 4. Uruchom polecenie z lini komend route aby sprawdzić ustawienia bramki sieci (IP).
Aby skonfigurować karte sieciową na stałe, zastosuj poniższą procedurę:

CentOS 5.x - CentOS 6.x

 1. Uruchom w linii komend polecenie system-config-network.
 2. W oknie aplikacji użyj klawiszy kierunku (strzałek) do przemieszczania się oraz klawisza <TAB> przejdź do kategorii Device Configuration i wciśnij "Enter" na klawiaturze.

 3. Następnie pojawi się na ekranie monitora lista kart sieciowych: wykorzystując klawisz przejdź do karty sieciowej z którą chcesz powiązać nowy numer IP i naciśnij klawisz "Enter".

 4. Wyszukaj wartości związane z IP i w prowadź wymagane parametry w odpowiednich polach. Następnie zatwierdź przyciskiem "OK". Oczywiście niez apomnij zapisać nowej konfiguracji , użyj (Save) i aby wyjść (Quit).

CentOS 6.x - Alternatywna metoda

 1. Uruchom z linii komend program nano np.: nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 (jesli chesz zmienić konfiguracje dla pozostałych interfejsów, po prostu zmień eth0 na eth1 lub eth2).
 2. Edytuj plik, wpisz dane które są podane przy publicznym IP w panelu klient (w szczegóły). Modyfiakcja polega na dopisniau do już istniejących linii parametrów nowego IP. (dla przykładu jeśli konfigurujemy urządzenie sieciowe eth0 z adresem IP 95.110.153.165 oraz maską sieci 255.255.25.0 ).

  DEVICE=eth0
  NM_CONTROLLED=no
  ONBOOT=yes
  TYPE=Ethernet
  DEFROUTE=yes
  IPV4_FAILURE_FATAL=yes
  IPV6INIT=no
  NAME="System eth0"
  BOOTPROTO=none
  IPADDR=95.110.153.165
  NETMASK=255.255.255.0
  GATEWAY=95.110.153.1
  DNS1=8.8.8.8
  DNS2=8.8.4.4

 3. Po wprowadzeniu wszystkich szczegółów naciśnij przycisk "CTRL + O", aby zapisać zmiany, a następnie "Ctrl + X", aby zamknąć edytor.
 4. Przypominamy, że przy zakładaniu publicznego IP należy również sprawdzić i w razie potrzeby ustawić bramkę IP, uruchamiając nano /etc/sysconfig/network z wiersza poleceń, upewniając się, że konfiguracja odpowiada danym widocznym w panelu klienta (szczegóły dla publicznego IP).

  HOSTNAME=nameCloudServer
  NETWORKING=yes
  GATEWAY=95.110.153.1

 5. aby zastosować nową konfiguracje po prostu uruchom /etc/init.d/network restart.
W tym momencie Cloud serwer jest prawidłowo podłączony do Internetu i dostępny pod nowy publicznym adresem.
Zobacz także
Konsola odzyskiwania