COMPUTING > Serwery Cloud > Publiczne adresy IP > Jak prawidłowo skonfigurować kartę sieciową dla serwera Linux Debian oraz Ubuntu

10.1.6 Jak prawidłowo skonfigurować kartę sieciową dla serwera Linux Debian oraz Ubuntu Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Zamówione publiczne numery IP można powiązać z dowolnym serwerem Cloud, oczywiście potrzebne jest wykonanie konfiguracji karty sieciowej z podaniem odpowiednich parametrów. W panelu klienta każdy nowo przydzielony adres sieciowy posiada wszystkie parametry potrzebne do skonfigurowania karty. Poniżej znajdują się wskazówki gdzie dokładnie należy ich szukać:
  1. Wybierz zakładkę "Zarządzaj Swoim Serwerami " z panelu sterowania i kliknij na "Publiczne adresy IP" w menu po lewej stronie (sekcja sieć).
  2. Następnie z listy dostępnych adresów IP wybierz ten, który jest przewidziany dla twojego serwera Cloud i kliknij na przycisk szczegóły.

Gdy poznasz szczegółowe dane dla nowego numeru IP, zaloguj się do serwera Linux Debian za pomocą konsoli odzyskiwania i skonfiguruj kartę sieciową (ustawienia mogą być wprowadzone na stałe lub na czas próby testowo).
Poniżej przedstawiamy wskazówki jak tego dokonać:

  1. Uruchom z linii komend polecenie ifconfig według schematu ifconfig <interface> <ip_address>  netmask <netmask> gdzie : oznaczenie karty którą chcesz skonfigurować np.:(eth0 eth1 eth2), czyli Publiczny adres IP , maska podsieci. (np.: polecenie z przykładowymi danymi ifconfig eth2 95.110.153.24 netmask 255.255.255.0 interface sieciowy eth2 został powiązany z numerem IP 95.110.153.24).
  2. Wpisz w linii komend polecenie "route" zgodnie ze składnią route add default gw <gateway> gdzie jest numerem IP domyślnej bramki. (przykładowe polecenie route add default gw 95.110.153.1 domyślna brama została ustawiona z adresem IP "95.110.153.1").
  3. Uruchom w linii komend polecenie ifconfig <interface> aby sprawdzić czy karta sieciowa została skonfigurowana prawidłowo (np.: Polecenie ifconfig eth2 aktywuje nowe ustawienia dla karty oznaczonej jako eth2 i pozwala zweryfikować czy sieć działa).
  4. Wpisz polecenie z linii komend route aby sprawdzić ustawienia bramki sieci (IP).
Aby skonfigurować kartę sieciową na stałe, zastosuje poniższą procedurę:

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address 95.110.153.24
netmask 255.255.255.0
gateway 95.110.153.1
dns-nameservers 8.8.8.8   8.8.4.4

  1. Uruchom w linii komend polecenie nano /etc/network/interfaces aby edytować plik konfiguracyjny.
  2. Edytuj plik, wprowadź dane dla numeru IP z którym chcesz powiązać kartę sieciową. Do nawigacji użyj klawiszy strzałek. Nowe wpisy dodaj poniżej już istniejących. (Przykład konfiguracji karty sieciowej eth0 z publicznym adresem IP 95.110.153.24 oraz maską 255,255. 255,0 i bramą 95.110.153.1).
  3. Po zakończeniu wprowadzania danych naciśnij "CTRL + O", aby zapisać zmiany, a następnie"Ctrl + X", aby zamknąć edytor.
W tym momencie serwer Cloud jest prawidłowo podłączony do Internetu i dostępny pod nowy publicznym adresem.
Zobacz także
Konsola odzyskiwania