Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 4 - Dostęp do Serwerów Cloud > Wyłączanie Serwera Cloud

4.5 Wyłączanie Serwera Cloud

Dostępne są trzy procedury do wyłączania Serwerów Cloud. Są one dostępne po wcisnięciu przycisku "WYŁĄCZ" w panelu zarządzania Serwerem Cloud.Procedury są następujące:
  • Wyłączenie Serwera Cloud z systemu operacyjnego
  • Wymuszone wyłączenie Serwera Cloud
  • Wymuszone wyłączenie i włączenie Serwera Cloud


Wyłączenie Serwera Cloud z systemu operacyjnego
Serwer Cloud zostanie wyłączony za pomocą funkcji systemu operacyjnego. Czas potrzebny do wykonania tej operacji zależy od systemu operacyjnego oraz procedur, operacji lub oprogramowania aktywnego na Serwerze Cloud. Jest to najlepsza metoda, aby wyłączyć Serwer Cloud.

Wymuszone wyłączenie Serwera Cloud
Na Serwerze Cloud zostanie przeprowadzone wymuszone wyłączenie. Ta operacja przyniesie natychmiastowy efekt i nie pozwoli systemowi operacyjnemu na wykonanie poprawnego procesu wyłączenia. Uwaga, ta operacja może być przeprowadzana tylko wtedy gdy Serwer Cloud nie może być wyłączony za pomocą innych metod.

Wymuszone wyłączenie i włączenie Serwera Cloud
Na Serwerze Cloud zostanie przeprowadzone wymuszone wyłączenie i włączenie. Ta operacja przyniesie natychmiastowy efekt i nie pozwoli systemowi operacyjnemu na wykonanie poprawnego procesu wyłączenia.
Uwaga, ta operacja może być przeprowadzana tylko wtedy gdy Serwer Cloud nie może być wyłączony za pomocą innych metod.
 
  UWAGA: przypominamy, że chcąc skorzystać z funkcji "STOP – wyłączenie serwera Cloud z systemu operacyjnego" muszą być prawidłowo zainstalowane narzędzia hypervisor'a (VMware or Hyper-V).
 Opisane czynności mają charakter wyłącznie przykładowy: niewłaściwe użycie lub wykorzystanie bez należytej staranności i umiejętności, może spowodować częściową i/lub całkowitą utratę danych, a w niektórych przypadkach może zakłócić prawidłowe działanie serwera wirtualnego. Korzystanie z instrukcji bez odpowiednich umiejętności nie jest zalecane. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub wyrządzone szkody, wynikające z korzystania z tych wytycznych.